ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

งานวิชาการ

วิธีดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive : เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการ ไปที่เมนู ไฟล์ > ดาวน์โหลด > เลือกไฟล์ Word หรือ PDF เพื่อดาวน์โหลด

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารงานแผนงาน 2565

เอกสารงานแผนงาน 2564

เอกสารการกักตัว/เฝ้าระวังอาการ COVID-19

  • บันทึกข้อความขอกักตัว : Word | PDF
  • แบบบันทึก Timeline : Word | PDF

งานธุรการ/งานบุคคล

เอกสารคำร้องทั่วไป

โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำฯ