💡 รอบรั้วนครสวรรค์

โรงเรียนนครสวรรค์ ต้านภัยโควิด-19

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนนครสวรรค์ ต้องสวมหน้ากากอนามัย โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่อง Thermoscan อีกทั้งยังต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ และลงชื่อในสมุดบันทึกการเข้าออกโรงเรียนเพื่อติดตามในภายหลังต่อไป

ประชุมวางแผนสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ผอ.พันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งในส่วนของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในทุกช่องทาง เพื่อให้ทันข่าว ทันเวลา ถูกต้อง และตรงประเด็นที่สุด

สักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ สงกรานต์ 2563

14 เมษายน 2563 : นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ในนามตัวแทนคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์  ได้สักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนและศาลหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563

บริจาคสู้ COVID-19 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

13 เมษายน 2563 : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดยนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท เพื่อสมทบทุนสู้ภัย COVID-19 แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ

⭐️ ม่วงขาวคนเก่ง

รางวัลเหรียญทองโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

ทีมนักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน 6th International Young Inventor Award (IYIA 2019) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศต่างๆ มากกว่า 300 ทีม ผลปรากฏว่าทีมลูกม่วงขาวได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Award) จากโครงงานเรื่อง Utilization of Bio-Sludge from Wastewater Treatment Plant in the Extraction of Biological Compounds to Improve Soil Quality

แสดงความยินดีกับลูกม่วงขาวที่สอบผ่านเข้าโครงการ สอวน.ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2562 ค่าย 1 รวมจำนวน 89 คน