💡 รอบรั้วนครสวรรค์

สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว 2561

9-10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนนครสวรรค์จัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้ารั้วม่วงขาว ได้ทำความรู้จักโรงเรียน ครูผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น ก่อนที่เปิดภาคเรียน

ต้อนรับโรงเรียนกัลยาณวัตร เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงเรียนนครสวรรค์ ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และชมสาธิตการใช้งานห้องเรียน Smart Classroom

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดูงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 : โรงเรียนนครสวรรค์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาการเรียนการสอนของโรงเรียนนครสวรรค์ การใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์และ Smart Classroom

โรงเรียนสตรีนนทบุรี ศึกษาดูงาน

วันที่ 25 มกราคม 2561 : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง คณะรองผู้อำนวยการ และครูตัวแทนจากกลุ่มสาระต่างๆ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยทางคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ ชมสาธิตการใช้ห้อง Smart Classroom และระบบบริหารจัดการต่างๆ ของโรงเรียนนครสวรรค์

⭐️ ม่วงขาวคนเก่ง

สามลูกม่วงขาว รับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 จากนายกรัฐมนตรี

24 มกราคม 2561 : โรงเรียนนครสวรรค์จัดพิธีมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้กับนักเรียน 3 คน ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ดังนี้


Arrow
Arrow
Slider