การเริ่มต้นกรอกข้อมูลในระบบ ID PLAN สำหรับนักเรียน

การเริ่มต้นกรอกข้อมูลในระบบ ID PLAN ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

 1. เปิดระบบ ID PLAN ในโปรแกรม Web Browser (คลิกเปิดลิงก์)
 2. กดเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลโรงเรียน (ต้องใช้อีเมลของโรงเรียนเท่านั้น ไม่สามารถใช้อีเมลส่วนตัวได้)
 3. ใส่อีเมล และรหัสผ่านของอีเมลโรงเรียนที่นักเรียนได้ตั้งเอาไว้ (กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถดำเนินการได้ที่ id.nssc.ac.th)
 4. เริ่มต้นกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1-3 ของประวัติส่วนตัว โดยข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายความว่าจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูล

ส่วนที่ 1 ให้กรอกข้อมูลดังนี้

 1. อัพโหลดรูปถ่ายของตัวเอง
 2. วันเดือนปีเกิด
 3. ชื่อเล่น
 4. จังหวัดที่เกิด
 5. หมายเลขโทรศัพท์
 6. อีเมล
 7. ที่อยู่ปัจจุบัน
 8. ความสามารถพิเศษ
 9. งานอดิเรก
 10. หน้าที่ที่รับผิดชอบภายในบ้าน

ส่วนที่ 2 ให้กรอกข้อมูลดังนี้

 1. ข้อมูลการอยู่อาศัย
 2. ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน (สามารถประมาณได้)
 3. วิธีการเดินทางมายังโรงเรียน
 4. ข้อมูลบิดา
 5. ข้อมูลมารดา
 6. นักเรียนเป็นบุตรคนที่เท่าไร
 7. จำนวนพี่-น้อง (ไม่รวมตนเอง)
 8. สถานะการสมรสของบิดา-มารดา
 9. ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียน

ส่วนที่ 3 ให้กรอกข้อมูลดังนี้

ให้นักเรียนกดเพิ่มประวัติการศึกษาทุกครั้งที่เพิ่มปีการศึกษาใหม่ และกรอกข้อมูลดังนี้

 1. ปีการศึกษา
 2. ระดับชั้น
 3. ห้อง
 4. เลขที่ในเทอมที่ 1 (กรณียังไม่ทราบ สามารถเว้นไว้และกลับมากรอกใหม่ได้)
 5. เลขที่ในเทอมที่ 2 (กรณียังไม่ทราบ สามารถเว้นไว้และกลับมากรอกใหม่ได้)
 6. เกรดเฉลี่ยเทอม 1 (กรณียังไม่ทราบ สามารถเว้นไว้และกลับมากรอกใหม่ได้)
 7. เกรดเฉลี่ยเทอม 2 (กรณียังไม่ทราบ สามารถเว้นไว้และกลับมากรอกใหม่ได้)
 8. อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 1
 9. อาจารย์ที่ปรึกษาคนที่ 2

เสร็จสิ้น

หลังจากนั้น นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลในแต่ละส่วน เช่น การรับทุนการศึกษา, ผลงาน/รางวัล ได้ทันที