การสมัครใช้งาน NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ id.nssc.ac.th 2. เข้าสู่ระบบ โดยเลือกประเภทผู้ใชางาน พิมพ์ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน โดย นักเรียนที่มีอีเมลโรงเรียนนครสวรรค์แล้ว (@student.nssc.ac.th) ถือว่าสมัคร NSSC ID แล้ว ให้ใช้ชื่อผู้ใช้เป็นรหัสนักเรียนและรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านที่เคยตั้งไว้กับ NSSC ID เพื่อตรวจสอบข้อมูล นักเรียนที่ยังไม่เคยมีอีเมลโรงเรียนนครสวรรค์ (@student.nssc.ac.th) ให้ใช้ชื่อผู้ใช้เป็นรหัสนักเรียนและรหัสผ่านเป็นรหัสบัตรประชาชน บุคลากรที่ไม่เคยมีอีเมลโรงเรียนนครสวรรค์ (@nssc.ac.th) ให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้กับระบบ iSchool บุคลากรที่มีอีเมลโรงเรียนนครสวรรค์แล้ว (@nssc.ac.th) ถือว่าสมัคร NSSC ID แล้วให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เคยตั้งไว้กับ NSSC ID เพื่อตรวจสอบข้อมูล 3. เมื่อปรากฎหน้าข้อมูลของผู้ใช้มาแล้ว ให้กดที่ “สมัครใช้งาน” 4. ตั้งชื่ออีเมล และตั้งรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านควรมีความยาว 6 ตัวอักษรขึ้นไป โดยรหัสผ่านต้องมีทั้งตัวเลขและตัวอักษรเพื่อความปลอดภัย และกด “สมัครใช้งาน” 5. รอสักครู่ขณะระบบกำลังดำเนินการ 6. เมื่อระบบทำงานสำเร็จ จะขึ้นข้อความดังรูป ให้กด “OK” […]

การเข้าใช้งาน iSchool ด้วย NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ ischool.nssc.ac.th 2. ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังนี้ ครู นักเรียน ชื่อผู้ใช้ให้ใช้ชื่อที่ตั้งไว้กับอีเมล เช่น ครูมีอีเมล krucomputer@nssc.ac.th ให้ใช้ชื่อผู้ใช้ว่า krucomputer และรหัสผ่านเป็นไปตามที่ตั้งไว้ใน NSSC ID ในการเข้าสู่ระบบ iSchool ชื่อผู้ใช้เป็นรหัสนักเรียน และรหัสผ่านเป็นไปตามที่ตั้งไว้ใน NSSC ID ในการเข้าสู่ระบบ iSchool 3. กด “เข้าสู่ระบบ”   สอบถาม-แจ้งปัญหา พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th

การเข้าใช้งาน Office 365 ด้วย NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ office.com และกด “ลงชื่อเข้าใช้” 2. ใส่อีเมลที่สร้างจาก NSSC ID และกด “ถัดไป” (อีเมลของนักเรียนจะเป็น [รหัสนักเรียน 5 หลัก].[ชื่อที่นักเรียนตั้ง]@student.nssc.ac.th และของครูจะเป็น [ชื่อที่ครูตั้ง]@nssc.ac.th ทั้งนี้ทั้งครูและนักเรียนสามารถตรวจสอบอีเมลของตนเองได้ที่ id.nssc.ac.th) 3. ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ใน NSSC ID และกด “ลงชื่อเข้าใช้” 4. เลือกว่าจะลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่ หากเป็นคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือใช้ร่วมกันให้กด “ไม่ใช่” 5. สามารถเลือกใช้บริการจาก Office 365 ตามความต้องการได้ทันที สอบถาม-แจ้งปัญหา พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th

การเข้าใช้งาน Google Apps ด้วย NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ google.com และกด “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” 2. ใส่อีเมลที่สร้างจาก NSSC ID และกด “ถัดไป” (อีเมลของนักเรียนจะเป็น [รหัสนักเรียน 5 หลัก].[ชื่อที่นักเรียนตั้ง]@student.nssc.ac.th และของครูจะเป็น [ชื่อที่ครูตั้ง]@nssc.ac.th ทั้งนี้ทั้งครูและนักเรียนสามารถตรวจสอบอีเมลของตนเองได้ที่ id.nssc.ac.th) 3. ใส่อีเมลที่สร้างจาก NSSC ID และกด “ถัดไป” อีกครั้งหนึ่ง 4. ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ใน NSSC Account และกด “ลงชื่อเข้าใช้” 5. เลือกว่าจะลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่ หากเป็นคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือใช้ร่วมกันให้กด “ไม่ใช่” 6. เลือก Google Apps ที่จะใช้งานได้จากปุ่มเมนูดังรูป สอบถาม-แจ้งปัญหา พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th

วิธีใช้ @NSSCWIFI Auto ล็อกอิน WiFi แบบใหม่ สำหรับลูกม่วงขาว

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนนครสวรรค์ได้มีการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณ WiFi ใหม่ แบบ 1 ห้อง ต่อ 1 จุด เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ ICT ซึ่งระบบใหม่นี้จะมีการปล่อยชื่อ WiFi (SSID) ออกเป็น 2 ชื่อ ดังนี้ .@NSSCWIFI Auto .@NSSCWIFI Teacher ซึ่งแต่ละชื่อมีความแตกต่างกันดังนี้ .@NSSCWIFI Auto: สำหรับนักเรียน แต่ต้องมีการเข้าสู่ระบบ (log in) ก่อนใช้งาน โดยทำการเข้าสู่ระบบด้วย NSSC Account หรือรหัสผ่านชุดเดียวกับที่เข้าใช้งาน iSchool (จัดการหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของนักเรียนเองได้ที่ https://id.nssc.ac.th) ซึ่งทำการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งแรกครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ตลอด ซึ่งปล่อยสัญญาณในคลื่นทั้งย่าน 2.4GHz และ 5.0GHz ซึ่งจะมีความเร็วในการใช้งานที่สูงกว่า .@NSSCWIFI ธรรมดา .@NSSCWIFI Teacher: ใช้งานได้เฉพาะครู และต้องมีการเข้าสู่ระบบ (log in) โดยทำการเข้าสู่ระบบด้วย […]