การเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านอีเมลโรงเรียน

กรณีที่นักเรียนลืมรหัสผ่านอีเมลของตนเอง สามารถขอรีเซ็ตใหม่ได้ ดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ id.nssc.ac.th คลิกที่เมนู ลืมรหัสผ่าน 2.ทำการยืนยันตัวตนด้วยรหัสนักเรียน เลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นกำหนดรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

การเข้าระบบห้องเรียนออนไลน์ และการใช้ Google Meet เบื้องต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม อุปกรณ์สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่รองรับแอป Google Meet) เครื่องคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค iPad หรือ iPhone แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน Android (ไม่รองรับสมาร์ทโฟน Huawei รุ่นที่ไม่มี Google Play Service) บัญชีอีเมลของโรงเรียน @student.nssc.ac.th (นักเรียนใหม่ อนุโลมให้ใช้ gmail ส่วนตัวก่อนได้ ในช่วงสัปดาห์แรก) ขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์ 1.เข้าเว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์   www.nssc.ac.th 2. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม NSSC Online ทางด้านซ้ายมือ 3. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ NSSC Online เพื่อเลือกห้องเรียนของนักเรียน 4. เลือกชื่อห้องเรียนของนักเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบ Google Meet แยกตามห้อง 5. เริ่มเข้าห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเรียนตามตารางเรียนปกติ – การปิดไมค์และกล้อง สามารถกดที่ไอค่อนสัญลักไมค์และกล้องให้เป็นสีแดง – สามารถส่งข้อความเป็นตัวอักษรได้ […]

การเข้าสู่ระบบ Google ด้วยอีเมลโรงเรียน

กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. เข้าโปรแกรม Google Chrome 2. พิมพ์เข้าเว็บไซต์ www.google.com ให้สังเกตตรงมุมขวาบนของเว็บว่ามีบัญชีอื่น (ที่เป็น Gmail) ล็อกอินค้างไว้อยู่ก่อนหรือไม่ หากมีจะมีภาพโปรไฟล์ลักษณะเป็นวงกลมปรากฏอยู่ และให้ทำการ ออกจากระบบ ก่อน 3.เมื่อไม่มีอีเมลอื่นเข้าสู่ระบบข้างไว้แล้ว จะปรากฏปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ขึ้นมา (มุมขวาบน) ให้กดเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ 4.กดคำว่า ใช้บัญชีอื่น 5.พิมพ์ชื่ออีเมลฉบับเต็มของนักเรียนลงไป ดังตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ถัดไป 6.พิมพ์ชื่ออีเมลของนักเรียนอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน 7.ใส่รหัสผ่านของนักเรียนลงไปให้ถูกต้อง (รหัสผ่านตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่มีความแตกต่างกัน ต้องใส่ให้ตรงกับที่ตั้ง) 8. หากต้องการให้ล็อกอินค้างไว้ ให้กด Yes 9. กด ดำเนินการต่อ 10. เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Google ด้วยอีเมลโรงเรียน (สังเกตตรงชื่ออีเมลจะเป็นอีเมลแล้ว) กรณีใช้ iPhone หรือ iPad 1. ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Meet จาก […]

การสมัครใช้งาน NSSC ID

  1. เข้าเว็บไซต์ id.nssc.ac.th 2. เข้าสู่ระบบ โดยเลือกประเภทผู้ใช้งาน พิมพ์ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ** หากเป็นนักเรียนใหม่ รหัสผู้ใช้งานคือ เลขประจำตัวนักเรียน และรหัสผ่านชั่วคราวคือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ** 3. เมื่อปรากฎหน้าข้อมูลของผู้ใช้มาแล้ว ให้กดที่ “สมัครใช้งาน” 4. ตั้งชื่ออีเมล และตั้งรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านควรมีความยาว 6 ตัวอักษรขึ้นไป โดยรหัสผ่านต้องมีทั้งตัวเลขและตัวอักษรเพื่อความปลอดภัย และกด “สมัครใช้งาน” 5. รอสักครู่ขณะระบบกำลังดำเนินการ 6. เมื่อระบบทำงานสำเร็จ จะขึ้นข้อความดังรูป ให้กด “OK” (Google Apps และ Office 365 จะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีในการสมัคร) 7. เมื่อสมัครสำเร็จแล้วระบบจะแสดงชื่อผู้ใช้ที่จะสามารถใช้ได้ในแต่ละบริการตามตัวอย่างดังรูป   สอบถาม-แจ้งปัญหา พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th

การเข้าใช้งาน iSchool ด้วย NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ ischool.nssc.ac.th 2. ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังนี้ ครู นักเรียน ชื่อผู้ใช้ให้ใช้ชื่อที่ตั้งไว้กับอีเมล เช่น ครูมีอีเมล krucomputer@nssc.ac.th ให้ใช้ชื่อผู้ใช้ว่า krucomputer และรหัสผ่านเป็นไปตามที่ตั้งไว้ใน NSSC ID ในการเข้าสู่ระบบ iSchool ชื่อผู้ใช้เป็นรหัสนักเรียน และรหัสผ่านเป็นไปตามที่ตั้งไว้ใน NSSC ID ในการเข้าสู่ระบบ iSchool 3. กด “เข้าสู่ระบบ”   สอบถาม-แจ้งปัญหา พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th

การเข้าใช้งาน Office 365 ด้วย NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ office.com และกด “ลงชื่อเข้าใช้” 2. ใส่อีเมลที่สร้างจาก NSSC ID และกด “ถัดไป” (อีเมลของนักเรียนจะเป็น [รหัสนักเรียน 5 หลัก].[ชื่อที่นักเรียนตั้ง]@student.nssc.ac.th และของครูจะเป็น [ชื่อที่ครูตั้ง]@nssc.ac.th ทั้งนี้ทั้งครูและนักเรียนสามารถตรวจสอบอีเมลของตนเองได้ที่ id.nssc.ac.th) 3. ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ใน NSSC ID และกด “ลงชื่อเข้าใช้” 4. เลือกว่าจะลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่ หากเป็นคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือใช้ร่วมกันให้กด “ไม่ใช่” 5. สามารถเลือกใช้บริการจาก Office 365 ตามความต้องการได้ทันที สอบถาม-แจ้งปัญหา พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th

การเข้าใช้งาน Google Apps ด้วย NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ google.com และกด “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” 2. ใส่อีเมลที่สร้างจาก NSSC ID และกด “ถัดไป” (อีเมลของนักเรียนจะเป็น [รหัสนักเรียน 5 หลัก].[ชื่อที่นักเรียนตั้ง]@student.nssc.ac.th และของครูจะเป็น [ชื่อที่ครูตั้ง]@nssc.ac.th ทั้งนี้ทั้งครูและนักเรียนสามารถตรวจสอบอีเมลของตนเองได้ที่ id.nssc.ac.th) 3. ใส่อีเมลที่สร้างจาก NSSC ID และกด “ถัดไป” อีกครั้งหนึ่ง 4. ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ใน NSSC Account และกด “ลงชื่อเข้าใช้” 5. เลือกว่าจะลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่ หากเป็นคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือใช้ร่วมกันให้กด “ไม่ใช่” 6. เลือก Google Apps ที่จะใช้งานได้จากปุ่มเมนูดังรูป สอบถาม-แจ้งปัญหา พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th

วิธีใช้ @NSSCWIFI Auto ล็อกอิน WiFi แบบใหม่ สำหรับลูกม่วงขาว

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนนครสวรรค์ได้มีการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณ WiFi ใหม่ แบบ 1 ห้อง ต่อ 1 จุด เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ ICT ซึ่งระบบใหม่นี้จะมีการปล่อยชื่อ WiFi (SSID) ออกเป็น 2 ชื่อ ดังนี้ .@NSSCWIFI Auto .@NSSCWIFI Teacher ซึ่งแต่ละชื่อมีความแตกต่างกันดังนี้ .@NSSCWIFI Auto: สำหรับนักเรียน แต่ต้องมีการเข้าสู่ระบบ (log in) ก่อนใช้งาน โดยทำการเข้าสู่ระบบด้วย NSSC Account หรือรหัสผ่านชุดเดียวกับที่เข้าใช้งาน iSchool (จัดการหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของนักเรียนเองได้ที่ https://id.nssc.ac.th) ซึ่งทำการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งแรกครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ตลอด ซึ่งปล่อยสัญญาณในคลื่นทั้งย่าน 2.4GHz และ 5.0GHz ซึ่งจะมีความเร็วในการใช้งานที่สูงกว่า .@NSSCWIFI ธรรมดา .@NSSCWIFI Teacher: ใช้งานได้เฉพาะครู และต้องมีการเข้าสู่ระบบ (log in) โดยทำการเข้าสู่ระบบด้วย […]