การเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านอีเมลโรงเรียน

กรณีที่นักเรียนลืมรหัสผ่านอีเมลของตนเอง สามารถขอรีเซ็ตใหม่ได้ ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ id.nssc.ac.th คลิกที่เมนู ลืมรหัสผ่าน

2.ทำการยืนยันตัวตนด้วยรหัสนักเรียน เลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นกำหนดรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ