การเข้าสู่ระบบ Google ด้วยอีเมลโรงเรียน

กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

1. เข้าโปรแกรม Google Chrome

2. พิมพ์เข้าเว็บไซต์ www.google.com

ให้สังเกตตรงมุมขวาบนของเว็บว่ามีบัญชีอื่น (ที่เป็น Gmail) ล็อกอินค้างไว้อยู่ก่อนหรือไม่ หากมีจะมีภาพโปรไฟล์ลักษณะเป็นวงกลมปรากฏอยู่ และให้ทำการ ออกจากระบบ ก่อน

3.เมื่อไม่มีอีเมลอื่นเข้าสู่ระบบข้างไว้แล้ว จะปรากฏปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ขึ้นมา (มุมขวาบน) ให้กดเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

4.กดคำว่า ใช้บัญชีอื่น

5.พิมพ์ชื่ออีเมลฉบับเต็มของนักเรียนลงไป ดังตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ถัดไป

6.พิมพ์ชื่ออีเมลของนักเรียนอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน

7.ใส่รหัสผ่านของนักเรียนลงไปให้ถูกต้อง (รหัสผ่านตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่มีความแตกต่างกัน ต้องใส่ให้ตรงกับที่ตั้ง)

8. หากต้องการให้ล็อกอินค้างไว้ ให้กด Yes

9. กด ดำเนินการต่อ

10. เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Google ด้วยอีเมลโรงเรียน (สังเกตตรงชื่ออีเมลจะเป็นอีเมลแล้ว)

กรณีใช้ iPhone หรือ iPad

1. ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Meet จาก App Store ก่อน เมื่อติดตั้งแล้ว จะมีไอค่อน Meet ปรากฏอยู่

2. กดเข้าแอป Meet จากนั้น คลิกที่รูปบัญชี Google มุมขวาบน เพื่อสลับไปล็อกอินด้วยบัญชีอีเมล

3. กดที่ เพิ่มบัญชีอื่น

4. พิมพ์ชื่ออีเมลฉบับเต็มของนักเรียนลงไป ดังตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ถัดไป

5. พิมพ์ชื่ออีเมลของนักเรียนอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน

6. ใส่รหัสผ่านของนักเรียนลงไปให้ถูกต้อง (รหัสผ่านตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่มีความแตกต่างกัน ต้องใส่ให้ตรงกับที่ตั้ง)

7. เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Google ด้วยอีเมลโรงเรียน (สังเกตตรงชื่ออีเมลจะเป็นอีเมลแล้ว)

[วิดีโอ] ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ สำหรับ iPhone/iPad

กรณีใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ตระบบ Android

1. ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Meet จาก Google Play Store
เมื่อติดตั้งแล้ว จะมีไอค่อน Meet ปรากฏอยู่

2. กดเข้าแอป Meet จากนั้น คลิกที่รูปบัญชี Google มุมขวาบน เพื่อสลับไปล็อกอินด้วยบัญชีอีเมล

3. กดที่ เพิ่มบัญชีอื่น

4. พิมพ์ชื่ออีเมลฉบับเต็มของนักเรียนลงไป ดังตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ถัดไป

5. กด ยอมรับ/Accept

6. พิมพ์ชื่ออีเมลของนักเรียนอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน

7. ใส่รหัสผ่านของนักเรียนลงไปให้ถูกต้อง (รหัสผ่านตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่มีความแตกต่างกัน ต้องใส่ให้ตรงกับที่ตั้ง)

8. เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Google ด้วยอีเมลโรงเรียน (สังเกตตรงชื่ออีเมลจะเป็นอีเมลแล้ว)

[วิดีโอ] ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ สำหรับ Android