การเข้าใช้งาน iSchool ด้วย NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ ischool.nssc.ac.th

2. ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังนี้

ครู นักเรียน
ชื่อผู้ใช้ให้ใช้ชื่อที่ตั้งไว้กับอีเมล เช่น ครูมีอีเมล krucomputer@nssc.ac.th ให้ใช้ชื่อผู้ใช้ว่า krucomputer และรหัสผ่านเป็นไปตามที่ตั้งไว้ใน NSSC ID ในการเข้าสู่ระบบ iSchool ชื่อผู้ใช้เป็นรหัสนักเรียน และรหัสผ่านเป็นไปตามที่ตั้งไว้ใน NSSC ID ในการเข้าสู่ระบบ iSchool

3. กด “เข้าสู่ระบบ”

 

สอบถาม-แจ้งปัญหา

พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th