การเข้าใช้งาน Office 365 ด้วย NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ office.com และกด “ลงชื่อเข้าใช้”

2. ใส่อีเมลที่สร้างจาก NSSC ID และกด “ถัดไป” (อีเมลของนักเรียนจะเป็น [รหัสนักเรียน 5 หลัก].[ชื่อที่นักเรียนตั้ง]@student.nssc.ac.th และของครูจะเป็น [ชื่อที่ครูตั้ง]@nssc.ac.th ทั้งนี้ทั้งครูและนักเรียนสามารถตรวจสอบอีเมลของตนเองได้ที่ id.nssc.ac.th)

3. ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ใน NSSC ID และกด “ลงชื่อเข้าใช้”

4. เลือกว่าจะลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่ หากเป็นคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือใช้ร่วมกันให้กด “ไม่ใช่”

5. สามารถเลือกใช้บริการจาก Office 365 ตามความต้องการได้ทันที

สอบถาม-แจ้งปัญหา

พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th