การเข้าใช้งาน Google Apps ด้วย NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ google.com และกด “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ”

2. ใส่อีเมลที่สร้างจาก NSSC ID และกด “ถัดไป” (อีเมลของนักเรียนจะเป็น [รหัสนักเรียน 5 หลัก].[ชื่อที่นักเรียนตั้ง]@student.nssc.ac.th และของครูจะเป็น [ชื่อที่ครูตั้ง]@nssc.ac.th ทั้งนี้ทั้งครูและนักเรียนสามารถตรวจสอบอีเมลของตนเองได้ที่ id.nssc.ac.th)

3. ใส่อีเมลที่สร้างจาก NSSC ID และกด “ถัดไป” อีกครั้งหนึ่ง

4. ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ใน NSSC Account และกด “ลงชื่อเข้าใช้”

5. เลือกว่าจะลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่ หากเป็นคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือใช้ร่วมกันให้กด “ไม่ใช่”

6. เลือก Google Apps ที่จะใช้งานได้จากปุ่มเมนูดังรูป

สอบถาม-แจ้งปัญหา

พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th