ปรับรูปแบบการมอบตัวผ่านระบบออนไลน์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 โรงเรียนนครสวรรค์แจ้งปรับรูปแบบการมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ เป็นการมอบตัวผ่านทางระบบออนไลน์ โดยการอัพโหลดเอกสารหลักฐานที่ใช้เข้าระบบการมอบตัวผ่านหน้าเว็บไซต์ www.nssc.ac.th ตามกำหนดการดังต่อไปนี้  ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก วันที่ 17-19 เมษายน 2564 ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วันที่ 18-20 เมษายน 2564 คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบอัปโหลดเอกสารมอบตัวออนไลน์   คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบอัปโหลดเอกสารมอบตัวออนไลน์

แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว โรงเรียนนครสวรรค์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.6 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 และ ของนักเรียนชั้น ม. 3 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีกำหนดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศเรียกลำดับสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ให้รายงานตัวภายในวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 16:30 น. อ่านรายละเอียดประกาศ >> คลิก ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ >> คลิก

ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก

ประกาศเรียกลำดับสำรองนักเรียนชั้น ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ให้รายงานตัวภายในวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 16:30 น. อ่านรายละเอียดประกาศ >> คลิก ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ >> คลิก

การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โรงเรียนนครสวรรค์ ขอแจ้งรายละเอียดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1 2 3 27