การประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้น ม.1 การจัดห้องเรียน ม.1/1 – ม.1/5 (โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก) จัดเรียงตามลำดับที่สอบได้ หากมีนักเรียนสละสิทธิ์ จะเลื่อนตามลำดับที่สอบได้ การจัดห้องเรียน ม.1/6 – ม.1/12 จัดห้องโดยการนำนักเรียนชายเรียงตามลำดับที่สอบได้ ต่อด้วยนำนักเรียนหญิงเรียงตามลำดับที่ได้ แล้วจัดห้องโดยการโรยคะแนน ตามลำดับห้อง 6 ถึงห้อง 12 จนครบ และให้แต่ละห้องมีจำนวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเท่าๆ กัน เลขประจำตัวนักเรียนจะประกาศให้ภายหลังการประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 แล้วเสร็จ ระดับชั้น ม.4 ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อได้ในขณะนี้ เนื่องจากรอนักเรียนที่ไปศึกษาต่อโรงเรียนอื่นทำการสละสิทธิ์ (นักเรียนที่ต้องการสละสิทธิ์ ให้ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกข้อความขอสละสิทธิ์ให้ผู้ปกครองเซ็นรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองและนักเรียนอัปโหลดในแบบฟอร์มแจ้งขอสละสิทธิ์ผ่านทางระบบออนไลน์ >> คลิกที่นี่) การจัด ม.4/1-5 เรียงตามเกรดเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคเรียน โดยเรียงจากนักเรียนโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก (เดิม) ตามลำดับ และมีที่นั่งว่าง รร.จะเลื่อนนักเรียนเดิม (ม.3/6-12) ร้อยละ 50 และนักเรียนที่มีผลการสอบของ พสวท.สมทบ ร้อยละ 50 เรียงตามลำดับ […]

เรียกลำดับสำรอง ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (ครั้งที่ 2)

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา-รายงานตัว ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 4,525 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนนครสวรรค์ หมายเลขบัญชี 642-6-00021-3 เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล กรุณาเขียน เลขประจำตัวผู้สอบ และชื่อ-สกุล ของนักเรียนลงในใบสลิปแจ้งโอนเงิน หรือ กรณีที่โอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ให้ระบุข้อมูลดังกล่าวลงไปในหมายเหตุก่อนทำรายการโอนเงิน 
เพื่อนำไปอัพโหลดในระบบกรอกข้อมูลออนไลน์ นำหลักฐานการโอนเงิน(ถ่ายรูป หรือ ไฟล์สลิป) อัปโหลดในระบบบันทึกข้อมูลการรายงานตัว

เรียกลำดับสำรอง ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ครั้งที่ 5)

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา-รายงานตัว ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 15,605 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนนครสวรรค์ หมายเลขบัญชี 642-6-00021-3 เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล กรุณาเขียน เลขประจำตัวผู้สอบ และชื่อ-สกุล ของนักเรียนลงในใบสลิปแจ้งโอนเงิน หรือ กรณีที่โอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ให้ระบุข้อมูลดังกล่าวลงไปในหมายเหตุก่อนทำรายการโอนเงิน 
เพื่อนำไปอัพโหลดในระบบกรอกข้อมูลออนไลน์ นำหลักฐานการโอนเงิน(ถ่ายรูป หรือ ไฟล์สลิป) อัปโหลดในระบบบันทึกข้อมูลการรายงานตัว  

เรียกลำดับสำรอง ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ครั้งที่ 3)

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา-รายงานตัว ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 4,525 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนนครสวรรค์ หมายเลขบัญชี 642-6-00021-3 เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล กรุณาเขียน เลขประจำตัวผู้สอบ และชื่อ-สกุล ของนักเรียนลงในใบสลิปแจ้งโอนเงิน หรือ กรณีที่โอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ให้ระบุข้อมูลดังกล่าวลงไปในหมายเหตุก่อนทำรายการโอนเงิน 
เพื่อนำไปอัพโหลดในระบบกรอกข้อมูลออนไลน์ นำหลักฐานการโอนเงิน(ถ่ายรูป หรือ ไฟล์สลิป) อัปโหลดในระบบบันทึกข้อมูลการรายงานตัว (สามารถเข้าสู่ระบบได้ในเวลา 08:30 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป) การมอบตัว นักเรียนและผู้ปกครอง นำเอกสารทั้งหมดตามประกาศ มาส่งที่กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น.  

เรียกลำดับสำรอง ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (ครั้งที่ 1)

(เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง กรุณาอ่านรายละเอียดในหมายเหตุตามแนบท้ายของประกาศ) นักเรียนที่ได้ชำระเงินฯ และกรอกข้อมูลรายงานตัว (ไปเมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2567) แต่ยังไม่ได้มามอบตัว = ให้มามอบตัว วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามกำหนดการเดิม นักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระเงินฯ และยังไม่เคยกรอกข้อมูลรายงานตัวมาก่อน = เริ่มกรอกข้อมูลรายงานตัวได้ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 16:00 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 16:30 น. (ระบบออนไลน์) และให้มารายงานตัวที่โรงเรียน ในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา-รายงานตัว ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 4,525 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนนครสวรรค์ หมายเลขบัญชี 642-6-00021-3 เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล กรุณาเขียน […]

1 2 3 74