สื่อสัมพันฉันท์ม่วง-ขาว 2566

กำหนดการจัดกิจกรรม สื่อสัมพันฉันท์ม่วง-ขาว ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ม.1 : วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ระดับชั้น ม.4 : วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 สื่อสัมพันฉันท์ม่วง-ขาว เป็นกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน เพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

โรงเรียนนครสวรรค์ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ธนวดี แก้วพุฒ นักเรียนชั้นม.2/10 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เทควันโดรุ่น 47 ก.ก. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566

BYE NIOR NSSC 65

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์และครูที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับลูกม่วงขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสจบการศึกษา

รายละเอียดการจัดกลุ่มมอบตัว ม.1 และ ม.4 วันที่ 1-2 เมษายน 2566

หมายเหตุ : ขอให้นักเรียนตรวจสอบกลุ่มการมอบตัวของตนเองมาล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วและความเป็นระเบียบในวันมอบตัว การจัดกลุ่มสำหรับการมอบตัว ยังมิใช่การจัดห้องเรียน การจัดห้องเรียนจะประกาศหลังจากการมอบตัวทุกโครงการเสร็จสิ้น การมอบตัววันที่ 2 เมษายน 2566 สำหรับนักเรียน ม.3 เดิม ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้า และนักเรียนที่เรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ครั้งที่ 3 เท่านั้น    

เรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

ขั้นตอนที่ 1 : ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2566 : 4,325 บาท 1.1 โอนเงิน 4,325 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนนครสวรรค์ หมายเลขบัญชี 642-6-00021-3 1.2 เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เพื่อนำไปอัพโหลดในระบบ ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกข้อมูลการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ 2.1 เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล >> คลิกที่นี่ (เริ่มกรอกข้อมูลได้ วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น.) 2.2 อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเข้าไปในระบบ และกดยืนยันการบันทึกข้อมูล 2.3 เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว (แบบ นว.01 – นว.05) ได้ แล้วนำมาพิมพ์ลงในกระดาษ A4 หมายเหตุ : หมดเขตการบันทึกข้อมูล วันที่ […]

ปัจฉิม ม.6 ปี 2565

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. โรงเรียนนครสวรรค์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประปีการศึกษา 2565 มี ตร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนประธาน ในพิธี โดยมี นางธิชาพร ยอตกัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุม โรงเรียนนครสวรรค์

เรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 : ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2566 : 4,325 บาท 1.1 โอนเงิน 4,325 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนนครสวรรค์ หมายเลขบัญชี 642-6-00021-3 1.2 เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เพื่อนำไปอัพโหลดในระบบ ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกข้อมูลการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ 2.1 เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล >> คลิกที่นี่ (ใช้เลขประชาชน และเบอร์โทรเดียวกับที่สมัครสอบในการล็อกอิน) 2.2 อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเข้าไปในระบบ และกดยืนยันการบันทึกข้อมูล 2.3 เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว (แบบ นว.01 – นว.05) ได้ แล้วนำมาพิมพ์ลงในกระดาษ A4 หมายเหตุ : หมดเขตการบันทึกข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16:30 น. […]

เหรียญทอง การแข่งขันเจ็ทสกี กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

โรงเรียนนครสวรรค์ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายมาวิน ใจทัศน์ นักเรียนชั้น ม.2 คว้าเหรียญทองแรก ให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ การแข่งขันเจ็ทสกี ในรุ่น Runabout 1000 13-15 ชาย วันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์

1 2 3 58