ทดลองการเปิดเรียนแบบ Onsite 100%

โรงเรียนนครสวรรค์ ทดลองการเปิดเรียนแบบ Onsite 100% (มาเรียนพร้อมกันทั้งนักเรียนเลขที่คู่และคี่) ตั้งแต่วันพฤหัสฯ ที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยยังคงมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2563

📌 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2563 ✏️ นำใบแจ้งชำระเงิน ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

ถวายเทียนจำพรรษา 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครู นำเทียนจำพรรษา และจตุปัจจัยไปถวายวัด ต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่

ผล O-NET ม.6 อันดับ 1 ภาคเหนือ

ผลสอบ O-NET นักเรียน ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ทำให้โรงเรียนนครสวรรค์อยู่อันดับ 1 ของภาคเหนือและอยู่อันดับที่ 7 ของประเทศไทย

Back to Healthy School

1 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนวันแรก คณะครู นักเรียนและบุคลากรอื่น ๆ พร้อมเรียน ทั้งในโรงเรียน (On Site)และที่บ้าน (On Line และOn Air) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยโรงเรียนปฎิบัติคามมาตรการที่กำหนดทุกประการ และยังได้รับความอนุเคราะห์การกำกับ ติดตามและนิเทศจากศูนย์บริหารจัดการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์นำโดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อีกด้วย

สพม.42 ตรวจความพร้อมก่อนการเปิดเทอม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เดินทางมาตรวจความพร้อมรองรับก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนนครสวรรค์

สรุปจำนวนที่นั่งของนักเรียน ม.6 เข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปี 2563

สรุปจำนวนที่นั่งของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS รอบที่ 1-5

1 2 3 18