ประกาศผลการสอบแข่งขัน NSSC S-M-E Contest ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ: นักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับ 1-3 ของแต่ละช่วงชั้น ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์กำหนดการ วันและเวลาของพิธีมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์ พบปัญหาไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลคะแนนได้ หรือต้องการแก้ไขข้อมูลตัวสะกด ของชื่อ-นามสกุล สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ LINE ID : nsscline

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

แผนการรับนักเรียนใหม่ ระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก ระเบียบการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป ระเบียบการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ พสวท. และห้อง MP ระเบียบการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป ใบสมัคร ใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก ใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป ใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ พสวท. (ใบรับรองผลการเรียน) ใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน MP (ใบรับรองผลการเรียน) ใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร ม.1 โอลิมปิก ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร ม.4 พิเศษวิทยาศาสตร์และ พสวท. […]

วิธีใช้ @NSSCWIFI Auto ล็อกอิน WiFi แบบใหม่ สำหรับลูกม่วงขาว

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนนครสวรรค์ได้มีการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณ WiFi ใหม่ โดยได้ทำการ “ทยอย” ติดตั้งตัวปล่อยสัญญาณ WiFi แบบ 1 ห้อง ต่อ 1 จุด เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ ICT ซึ่งระบบใหม่นี้จะมีการปล่อยชื่อ WiFi (SSID) ออกเป็น 3 ชื่อ ดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบ S-M-E 2561 ผ่านระบบออนไลน์

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครสอบ S-M-E 2561 ผ่านระบบออนไลน์ สามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้ 1. เข้าไปที่หน้าเว็บของการสอบ >> https://sme.nssc.ac.th กดที่ปุ่ม สมัครสอบ 2. กรอกข้อมูลสมัครสอบตามคำแนะนำของระบบ (กรุณาใส่วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรงกับความเป็นจริง เพราะจะใช้ข้อมูลนี้ในการเข้าสู่ระบบ) 3. เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว จะต้องทำการเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกลงทะเบียนวิชาที่ต้องทำการสอบก่อน โดยจะใช้รหัสบัตรประชาชน และวัน/เดือน/ปีเกิด ในการเข้าสู่ระบบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว 5. คลิกไปที่แท็บ เลือกวิชา เพื่อเลือกวิชาที่ต้องการสอบ กรุณาคิดให้รอบคอบ เพราะสามารถเลือกได้ครั้งเดียว ไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ 6. กดยืนยันการเลือกรายวิชา 7. ชำระค่าสมัครสอบด้วยการโอนเงินเข้ามาที่บัญชี ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 642 – 0 – 24030 – 1 สาขา ถนนมาตุลี ชื่อบัญชี นายบุญทอม  วุฒิกมลปรีดา และ นายสมาน  สุขสุ่ม และ น.ส.อโณทัย  สินธุรัตน์ จากนั้นคลิกที่แท็บ ชำระเงิน เพื่อแจ้งการชำระเงิน โดยการนำรูปภาพสลิปธนาคารมาอัพโหลดเข้าไปในระบบ […]

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รอบ 2

 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รอบ 2 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระในรอบแรก โดยสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561

ลูกม่วงขาวชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาความก้าวหน้าทางการแพทย์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความก้าวหน้าทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่

ลูกม่วงข่าว ผ่าน สอวน. ค่าย 2 ปี 2561 จำนวน 27 คน

ขอแสดงความยินดีกับลูกม่วงขาว ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา(สอวน.) ค่ายสอง ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสตรีนนทบุรี ศึกษาดูงาน

วันที่ 25 มกราคม 2561 : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง คณะรองผู้อำนวยการ และครูตัวแทนจากกลุ่มสาระต่างๆ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยทางคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ ชมสาธิตการใช้ห้อง Smart Classroom และระบบบริหารจัดการต่างๆ ของโรงเรียนนครสวรรค์

ประกาศผลสอบ S-M-E Contest 2560 : 20 อันดับแรก

ประกาศผลการสอบ S-M-E Contest 2560 ใน 20 อันดับแรกของแต่ละวิชา แยกตามระดับช่วงชั้น-ระดับชั้น พร้อมสถิติคะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด และค่าเฉลี่ย ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนสามารถเข้าดูคะแนนของตนเองได้ที่เว็บไซต์ ==> http://sme.nssc.ac.th/examinee และได้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรเข้าร่วมการสอบผ่านทางระบบเดียวกันนี้ด้วย ส่วนเกียรติบัตรของผู้ได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก รวมถึงผู้ที่ได้รับเงินรางวัล ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไปอีกครั้ง

1 2 3 9