ประกวด TikTok “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณก็ทำได้”

โรงเรียนนครสวรรค์ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคน ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอผ่าน TikTok ตามหัวข้อ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณก็ทำได้” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ความยาว 1 – 2 นาที หลักเกณฑ์การประกวด (เอกสารมี 2 หน้า ใช้ปุ่มลูกศรกดเลื่อนขึ้น/ลง)

วันงดสูบบุหรี่โลก 2564

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายที่เกิดจากบุหรี่และยาสูบ รวมไปถึงการรับควันบุหรี่มือสอง และสามเข้าสู่ร่างกาย

การเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านอีเมลโรงเรียน

กรณีที่นักเรียนลืมรหัสผ่านอีเมลของตนเอง สามารถขอรีเซ็ตใหม่ได้ ดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ id.nssc.ac.th คลิกที่เมนู ลืมรหัสผ่าน 2.ทำการยืนยันตัวตนด้วยรหัสนักเรียน เลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นกำหนดรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

1 2 3 33