รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากระเบียบการ ดาวน์โหลดใบสมัคร และเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อนำมายื่น ในวันที่กำหนดในปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563     ระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการรับนักเรียนชั้น ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ระเบียบการรับนักเรียนขั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ ระเบียบการรับนักเรียนชั้น ม.4 พสวท. สมทบ / ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ / ห้องเรียนพหุภาษา (MP) ระเบียบการรับนักเรียนขั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัคร ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ และ พสวท. สมทบ ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนพหุภาษา (MP) ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนทั่วไป

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ พะเยาว์ เหล่าเนตร

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 : โรงเรียนนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ ดร.พะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล ซึ่งได้ย้ายการปฏิบัติหน้าที่ราชการจากโรงเรียนพยุหะพิทยาคม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง พร้อมคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ และมีการรับมอบของที่ระลึกจากคณะครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อแสดงความยินดีในการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนนครสวรรค์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ IEE

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ IEE ให้มารายงานตัวกับครูณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์ (ครูอ๋อย)

ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์

25 พฤศิจากายน 2562 : ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป และประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ โดยมีนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับในครั้งนี้ โดยทีมกรุ๊ปให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 12 ปี ตั้งแต่เมื่อปี 2550

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2562 รอบ 2

📌 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2562 รอบ 2 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระในรอบแรก ✏️ นำใบแจ้งชำระเงิน ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่าน Krungthai NEXTตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2562

SME 2562

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest ปีการศึกษา 2562” ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดการ เปิดรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ : 13 มกราคม 2563 วันสอบแข่งขันชิงทุนฯ : 25 มกราคม 2563 ประกาศผลการสอบ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 ช่องทางการรับสมัคร สมัครผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์ (www.nssc.ac.th) ดูวิธีการสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ >> คลิก และชำระค่าสมัครสอบผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี […]

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน 2562

13 พฤศจิกายน 2562 : โรงเรียนนครสวรรค์ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  23 พฤศจิกายน 2562 : – 07:30 น. – 12:00 น. ระดับชั้น ม.6 – 12:00 น. – 16:30 น. ระดับชั้น ม.3   24 พฤศจิกายน 2562 : – 07:30 น. – 12:00 น. ระดับชั้น ม.5 – 12:00 น. – 16:30 น. ระดับชั้น ม.2   30 พฤศจิกายน 2562 : – 07:30 น. – 12:00 น. ระดับชั้น ม.4 […]

1 2 3 14