ประเมินโรงเรียนพระราชทาน 2562

13 พฤศจิกายน 2562 : โรงเรียนนครสวรรค์ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  23 พฤศจิกายน 2562 : – 07:30 น. – 12:00 น. ระดับชั้น ม.6 – 12:00 น. – 16:30 น. ระดับชั้น ม.3   24 พฤศจิกายน 2562 : – 07:30 น. – 12:00 น. ระดับชั้น ม.5 – 12:00 น. – 16:30 น. ระดับชั้น ม.2   30 พฤศจิกายน 2562 : – 07:30 น. – 12:00 น. ระดับชั้น ม.4 […]

โรงเรียน กอช. 100% จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์มอบเงินสนับสนุนโครงการ โรงเรียน กอช.100 เปอร์เซ็นต์ สร้างเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2562

📌 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2562 ✏️ นำใบแจ้งชำระเงิน ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่าน Krungthai NEXTตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 – 7 พฤศจิกายน 2562

สสวท. รับสมัครสอบวัดสมรรถนะฯ และรับทุน พสวท. (เข้า ม.4) ปีการศึกษา 2563

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เปิดรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลเหรียญทองโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

ทีมนักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน 6th International Young Inventor Award (IYIA 2019) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศต่างๆ มากกว่า 300 ทีม ผลปรากฏว่าทีมลูกม่วงขาวได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Award) จากโครงงานเรื่อง Utilization of Bio-Sludge from Wastewater Treatment Plant in the Extraction of Biological Compounds to Improve Soil Quality

รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ TEDET 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ >>> ดาวน์โหลด 

แสดงความยินดีกับลูกม่วงขาวที่สอบผ่านเข้าโครงการ สอวน.ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2562 ค่าย 1 รวมจำนวน 89 คน

1 2 3 14