สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565

โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ดังนี้ >> ชมนิทรรศการออนไลน์ แบบ 3 มิติ (คลิกเพื่อรับชม) หมายเหตุ : สามารถรับชมได้ทันทีบน PC หากใช้ Smartphone/Tablet กรุณาติดตั้งแอปพลิเคชั่น Spatial >> การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (คลิกดูรายละเอียด และสมัคร) >> การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย (คลิกดูรายละเอียด และสมัคร) >> การประกวดโปสเตอร์วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (คลิกดูรายละเอียด และสมัคร) >> การประกวดโปสเตอร์วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย (คลิกดูรายละเอียด และสมัคร) >> การแข่งขันหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ต้น […]

ผลการการประกวดวาดภาพ NFT ART วันงดสูบบุหรี่โลก

ประกาศผลการเเข่งขันการประกวดวาดภาพ NFT ART ในหัวข้อบุหรี่ทำลายสิ่งเเวดล้อม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่ได้รับรางวัล ให้ติดต่อรับรางวัลได้ที่ คุณครูคณิศร์ ฤทธิรักษ์ โทรศัพท์ 061-6299389 และนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคนในภายหลัง

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนครสวรรค์

16 พฤษภาคม 2565 : โรงเรียนนครสวรรค์ จัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมครู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ โดยในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในหอประชุม รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียน และในเวลา 10.15 น. เป็นพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ศิษย์เก่าและอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานในพิธี

แจ้งข่าว : เลื่อนการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ (ICQ)

ตามที่มูลนิธิสอวน.ได้ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติชั้นมัธยมศึกษา The International Chemistry Quiz (ICQ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มูลนิธิประสานแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร / กำหนดการสอบไปอย่างไม่มีกำหนด ให้นักเรียนติดตามข่าวที่หน้าเวปไซต์โรงเรียนนครสวรรค์

1 2 3 50