ได้รับคัดเลือก “ยุวชนประชาธิปไตยคนเก่ง” ของสภาผู้แทนราษฎร

แสดงความยินดี 💜💜💜นายธีธัช จิตรขุนทด ประธานสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2565 และ นายธนภูมิ มั่นโพธิ์ ประธานสภานักเรียนร.ร.นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 นายนพรุจ เผ่ากล้า รองประธานสภานักเรียน โรงเรียนครสวรรค์ปี 2560 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมโครงการ Streaming การเสวนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook live ยุวชนประชาธิปไตยคนเก่ง

1 2 3 54