แผนการรับนักเรียนใหม่ 2566

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดแต่ละแผนการเรียนได้จากระเบียบการ/กำหนดการ/ประกาศต่างๆ ได้จากหน้าเว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์ หรือที่ >> https://www.nssc.ac.th/main/admission2566

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม โดยเข้าเยี่ยมคารวะ รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 11 มกราคม 2566

ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

1 2 3 55