รับสมัครนักเรียนโครงการ AFS รุ่น 58

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่น 58 (พ.ศ.2562-2563)  ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครสอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ (นักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. 2544 – 31 ธ.ค. 2546 GPA ไม่ต่ำกว่า 2.30) สมัครทุน AFS ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 3 ขั้นตอนง่ายๆ กรอกใบสมัครทาง online ด้วยตนเอง ที่ website www.afsthailand.org พิมพ์ใบสมัครและติดรูป นำมาส่งที่ อ.ณัชชารีย์(ครูอ๋อย) พร้อมค่าสมัครสอบ 200 บาทค่ะ ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันนี้จนถึงวันที่ 6 มิ.ย. 2561 (รับข้อสอบปีที่แล้วพร้อมเฉลย ฟรี) กำหนดการ การโครงการ AFS 1 เม.ย.61 – 6 มิ.ย. 61         –    นักเรียนกรอกใบสมัครด้วยตนเองใน […]

NSSC Cloud ID

หากนักเรียนสนใจจะใช้บริการของโรงเรียนเหล่านี้ สามารถสมัครได้ที่นี่ id.nssc.ac.th NSSC Cloud ID เป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง Google Account ของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับอีเมลที่มีส่วนท้ายเป็น @student.nssc.ac.th ที่สามารถเข้าถึงบริการของ Google Apps หรือ G Suite for Education ซึ่งบริการนี้สามารถช่วยยกระดับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ โดยบริการ G Suite for Education นี้ เป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และถูกใช้โดยนักเรียน นักศึกษานับล้านคนจากทุกสถาบันทั่วโลก ความพิเศษอย่างหนึ่งของ G Suite for Education นี้คือสามารถเข้าถึงได้จากมือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเลตยี่ห้อใด รุ่นใดก็ได้ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และมีระบบปฏิบัติการเป็น Android, iOS, Windows นั่นคืออุปกรณ์ที่อยู่ในมือนักเรียนอาจสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ทันที มีบริการอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถใช้ได้ Google Classroom : บริการนี้เป็นบริการที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการเรียน การสอนในห้องเรียน เช่นการมอบหมายการบ้าน งาน […]

สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว 2561

9-10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนนครสวรรค์จัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้ารั้วม่วงขาว ได้ทำความรู้จักโรงเรียน ครูผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น ก่อนที่เปิดภาคเรียน

ตารางเรียนของนักเรียน 1/2561 (ปรับปรุง 11 พ.ค. 61)

โรงเรียนนครสวรรค์ได้มีการปรับปรุงตารางเรียนของนักเรียนใหม่ ในบางระดับชั้นและบางวิชา ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 11 พฤภาคม 2561  ดาวน์โหลด ตารางเรียนของนักเรียน 1/2561 

ต้อนรับโรงเรียนกัลยาณวัตร เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงเรียนนครสวรรค์ ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และชมสาธิตการใช้งานห้องเรียน Smart Classroom

การประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนครสวรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และพสวท. สมทบ และห้องเรียน MP ประกาศผล ณ เว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้น ม.1 วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. คลิก : http://admission.nssc.ac.th/m1/1 ชั้น ม.4 วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. คลิก : http://admission.nssc.ac.th/m4/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดูงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 : โรงเรียนนครสวรรค์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาการเรียนการสอนของโรงเรียนนครสวรรค์ การใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์และ Smart Classroom

1 2 3 9