ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรี Now Festival 2

14 กันยายน 2562 : วงวิมานแก้ว จากชมรมดนตรีสากลโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดยอาจารย์ราชันย์ ชัยศุภสกุล เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี Now Festival 2 จัดโดย ส.อรุณ YAMAHA นครสวรรค์ ณ ศูนย์การค้าวี-สแควร์ นครสวรรค์ ผลการประกวด วงวิมานแก้วจากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รางวัลชนะเลิศ พร้อมรับเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15

31 สิงหาคม 2562 – โรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง พร้อมโลห์ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ประกอบด้วย ด.ญ. ณิชารีย์ ดีจักรวาล ด.ญ.เปมิกา ศุภลักษณ์ ด.ญ.สรัลชนา คมวัชรพงศ์ นักเรียน ม.3/1 ครูผู้ควบคุม นางสาวสมัชญา พานรอด

นักเทควันโดลูกม่วงขาว ได้เป็นตัวแทนจังหวัด ไปแข่งกีฬานักเรียนฯ

23 สิงหาคม 2562 สองนักเทควันโดลูกม่วงขาว ได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดตัวกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย “อุดรธานีเกมส์” ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ ผลการแข่งขันดังนี้

ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที่ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกอบไปด้วย เด็กหญิงเปมิกา ศุภลักษณ์ เด็กชายวงศ์วริศ พงชัยภัทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และเด็กชายภูริ ศิวสิริการุณย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โดยมีครูวิชชา ยศอ่อน และครูพัชรศักดิ์ พรหมมาศ เป็นผู้ควบคุม  

ชนะเลิศ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้ไปต่อระดับประเทศ

โรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคเหนือตอนล่าง ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 : 2 ลูกม่วงข่าวได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รายการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ ด.ช. วงศ์วริศ พงศ์ชัยภัทร และ ด.ญ. เปมิกา ศุภลักษณ์ นักเรียนชั้น ม.3/1 อาจารย์ที่ปรึกษา นางปราณี ดิษเจริญ

ลูกม่วงขาว คว้ารางวัลแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2562 จำนวน 3 รายการ

ลูกม่วงขาว คว้ารางวัลแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2562 จำนวน 3 รายการ

รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลที่สาม (รองชนะเลิศอันดับ 2) พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 จากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็คฯ เมืองทองธานี

ศิรชัช ชมบริสุทธิ์ ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับ ม.ปลาย

นักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน นายศิรชัช ชมบริสุทธิ์ ชั้น ม.5/1 อาจารย์ที่ปรึกษา นายสมัย จันทร์เหลือง

1 2 3 13