การสมัครใช้งาน NSSC ID

 

1. เข้าเว็บไซต์ id.nssc.ac.th

2. เข้าสู่ระบบ โดยเลือกประเภทผู้ใช้งาน พิมพ์ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

** หากเป็นนักเรียนใหม่ รหัสผู้ใช้งานคือ เลขประจำตัวนักเรียน และรหัสผ่านชั่วคราวคือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก **

3. เมื่อปรากฎหน้าข้อมูลของผู้ใช้มาแล้ว ให้กดที่ “สมัครใช้งาน”

4. ตั้งชื่ออีเมล และตั้งรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านควรมีความยาว 6 ตัวอักษรขึ้นไป โดยรหัสผ่านต้องมีทั้งตัวเลขและตัวอักษรเพื่อความปลอดภัย และกด “สมัครใช้งาน”

5. รอสักครู่ขณะระบบกำลังดำเนินการ

6. เมื่อระบบทำงานสำเร็จ จะขึ้นข้อความดังรูป ให้กด “OK” (Google Apps และ Office 365 จะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีในการสมัคร)

7. เมื่อสมัครสำเร็จแล้วระบบจะแสดงชื่อผู้ใช้ที่จะสามารถใช้ได้ในแต่ละบริการตามตัวอย่างดังรูป

 

สอบถาม-แจ้งปัญหา

พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th