วิธีใช้ @NSSCWIFI Auto ล็อกอิน WiFi แบบใหม่ สำหรับลูกม่วงขาว

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนนครสวรรค์ได้มีการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณ WiFi ใหม่ โดยได้ทำการ “ทยอย” ติดตั้งตัวปล่อยสัญญาณ WiFi แบบ 1 ห้อง ต่อ 1 จุด เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ ICT ซึ่งระบบใหม่นี้จะมีการปล่อยชื่อ WiFi (SSID) ออกเป็น 3 ชื่อ ดังนี้

 1. .@NSSCWIFI

 2. .@NSSCWIFI Auto

 3. .@NSSCWIFI Teacher

ซึ่งแต่ละชื่อมีความแตกต่างกันดังนี้

.@NSSCWIFI: ใช้เชื่อมต่อได้ตามปกติ ไม่ต้องมีการเข้าสู่ระบบ (log in) แต่จะปล่อยเฉพาะในคลื่นย่าน 2.4GHz ซึ่งมีความเร็วที่ต่ำกว่า

.@NSSCWIFI Auto: ใช้งานได้ทั้งนักเรียนและครู แต่ต้องมีการเข้าสู่ระบบ (log in) ก่อนใช้งาน โดยทำการเข้าสู่ระบบด้วย NSSC ID หรือรหัสผ่านชุดเดียวกับที่เข้าใช้งาน iSchool (จัดการหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของนักเรียนเองได้ที่ https://id.nssc.ac.th) ซึ่งทำการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งแรกครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ตลอด ซึ่งปล่อยสัญญาณในคลื่นทั้งย่าน 2.4GHz และ 5.0GHz ซึ่งจะมีความเร็วในการใช้งานที่สูงกว่า .@NSSCWIFI ธรรมดา

.@NSSCWIFI Teacher: ใช้งานได้เฉพาะครู และต้องมีการเข้าสู่ระบบ (log in) ก่อนใช้งานเช่นเดียวกับ .@NSSCWIFI Auto โดยใช้ รหัสผ่านชุดเดียวกับที่เข้าใช้งาน iSchool ในการเข้าสู่ระบบ

อัพเดทห้องเรียนที่มีการปรับปรุงระบบ WiFi ใหม่แล้ว

 • ห้องเรียนอาคาร 1 (จำนวน 7 ห้องเรียน)
 • ห้องเรียนอาคาร 2 (จำนวน 11 ห้องเรียน)
 • ห้องเรียนอาคาร 3 (จำนวน 3 ห้องเรียน)
 • ห้องเรียนอาคาร 4 (จำนวน 15 ห้องเรียน)
 • ห้องเรียนอาคาร 7 (จำนวน 14 ห้องเรียน)
 • ห้องเรียนอาคาร 8 (จำนวน 6 ห้องเรียน)
 • ห้องเรียนอาคาร 9 (จำนวน 6 ห้องเรียน)
 • ห้องเรียนอาคาร 10 (จำนวน 17 ห้องเรียน)
 • ห้องเรียนอาคาร Shop (จำนวน 2 ห้องเรียน)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ สำหรับระบบ iOS

1.เลือกเชื่อมต่อ WiFi ในชื่อ .@NSSCWIFI Auto

2. จะมีการถาม Username และ Password โดยทำการเข้าสู่ระบบด้วย NSSC ID หรือรหัสผ่านชุดเดียวกับที่เข้าใช้งาน iSchool (จัดการหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของนักเรียนเองได้ที่ https://id.nssc.ac.th) จากนั้นกดปุ่ม Join (เชื่อมต่อ)

3. กดปุ่ม Trust (เชื่อถือ)

4. หากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ดังภาพด้านล่างนี้ แสดงว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ สำหรับระบบ Android

1.เลือกเชื่อมต่อ WiFi ในชื่อ .@NSSCWIFI Auto

2. จะมีการถามรายละเอียดการล็อกอิน ให้ตั้งค่าและกรอกรายละเอียดดังนี้

 • EAP method (วิธี EAP) : PEAP
 • Phase 2 authen. (การรองรับเฟส 2) : None (ไม่มี)
 • CA certificate : Don’t validate (ไม่ระบุ)

 • Identity (เอกลักษณ์) : ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
 • Anonymous identity (ไม่เปิดเผยผู้ใช้) : ไม่ต้องกรอก
 • Password : ใส่รหัสผ่านที่ใช้ล็อกอิน iSchool หรือล็อกอินอีเมลของโรงเรียน

3. หากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ดังภาพด้านล่างนี้ แสดงว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ สำหรับระบบ Windows

 1. เลือกเชื่อมต่อ WiFi ในชื่อ .@NSSCWIFI Auto

2.จะมีการถาม Username และ Password โดยทำการเข้าสู่ระบบด้วย NSSC ID หรือรหัสผ่านชุดเดียวกับที่เข้าใช้งาน iSchool (จัดการหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของนักเรียนเองได้ที่ https://id.nssc.ac.th) จากนั้นกดปุ่ม Join (เชื่อมต่อ)

สอบถาม-แจ้งปัญหา

เนื่องจากเป็นช่วงทดสอบระบบใหม่ กับห้องเรียนในบางอาคาร หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยใดๆ นักเรียนสามารถแจ้งเหตุหรือสอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่ แอพพลิเคชั่นไลน์ ID : nsscline