วิธีใช้ @NSSCWIFI Auto ล็อกอิน WiFi แบบใหม่ สำหรับลูกม่วงขาว

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนนครสวรรค์ได้มีการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณ WiFi ใหม่ แบบ 1 ห้อง ต่อ 1 จุด เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ ICT ซึ่งระบบใหม่นี้จะมีการปล่อยชื่อ WiFi (SSID) ออกเป็น 2 ชื่อ ดังนี้

  1. .@NSSCWIFI Auto

  2. .@NSSCWIFI Teacher

ซึ่งแต่ละชื่อมีความแตกต่างกันดังนี้

.@NSSCWIFI Auto: สำหรับนักเรียน แต่ต้องมีการเข้าสู่ระบบ (log in) ก่อนใช้งาน โดยทำการเข้าสู่ระบบด้วย NSSC Account หรือรหัสผ่านชุดเดียวกับที่เข้าใช้งาน iSchool (จัดการหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของนักเรียนเองได้ที่ https://id.nssc.ac.th) ซึ่งทำการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งแรกครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ตลอด ซึ่งปล่อยสัญญาณในคลื่นทั้งย่าน 2.4GHz และ 5.0GHz ซึ่งจะมีความเร็วในการใช้งานที่สูงกว่า .@NSSCWIFI ธรรมดา

.@NSSCWIFI Teacher: ใช้งานได้เฉพาะครู และต้องมีการเข้าสู่ระบบ (log in) โดยทำการเข้าสู่ระบบด้วย NSSC Account (รหัสผ่านชุดเดียวกับที่เข้าใช้งาน iSchool ในการเข้าสู่ระบบ)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ สำหรับระบบ iOS

1.เลือกเชื่อมต่อ WiFi ในชื่อ .@NSSCWIFI Auto

2. จะมีการถาม Username และ Password โดยทำการเข้าสู่ระบบด้วย NSSC ID หรือรหัสผ่านชุดเดียวกับที่เข้าใช้งาน iSchool (จัดการหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของนักเรียนเองได้ที่ https://id.nssc.ac.th) จากนั้นกดปุ่ม Join (เชื่อมต่อ)

3. กดปุ่ม Trust (เชื่อถือ)

4. หากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ดังภาพด้านล่างนี้ แสดงว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ สำหรับระบบ Android

1.เลือกเชื่อมต่อ WiFi ในชื่อ .@NSSCWIFI Auto

2. จะมีการถามรายละเอียดการล็อกอิน ให้ตั้งค่าและกรอกรายละเอียดดังนี้

  • EAP method (วิธี EAP) : PEAP
  • Phase 2 authen. (การรองรับเฟส 2) : None (ไม่มี)
  • CA certificate : Don’t validate (ไม่ระบุ)

  • Identity (เอกลักษณ์) : ใส่เลขประจำตัวนักเรียน
  • Anonymous identity (ไม่เปิดเผยผู้ใช้) : ไม่ต้องกรอก
  • Password : ใส่รหัสผ่านที่ใช้ล็อกอิน iSchool หรือล็อกอินอีเมลของโรงเรียน

3. หากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ดังภาพด้านล่างนี้ แสดงว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ สำหรับระบบ Windows

  1. เลือกเชื่อมต่อ WiFi ในชื่อ .@NSSCWIFI Auto

2.จะมีการถาม Username และ Password โดยทำการเข้าสู่ระบบด้วย NSSC ID หรือรหัสผ่านชุดเดียวกับที่เข้าใช้งาน iSchool (จัดการหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของนักเรียนเองได้ที่ https://id.nssc.ac.th) จากนั้นกดปุ่ม Join (เชื่อมต่อ)

สอบถาม-แจ้งปัญหา

ลืมรหัสผ่าน สามารถรีเซ็ตได้ด้วยตนเอง ที่ > https://id.nssc.ac.th/login

พบปัญหาการใช้งานอื่นๆ แจ้งได้ที่ห้องวิชาการ