รางวัลรองชนะเลิศ แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 : 2 ลูกม่วงข่าวได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รายการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ ด.ช. วงศ์วริศ พงศ์ชัยภัทร และ ด.ญ. เปมิกา ศุภลักษณ์ นักเรียนชั้น ม.3/1 อาจารย์ที่ปรึกษา นางปราณี ดิษเจริญ

ลูกม่วงขาว คว้ารางวัลแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2562 จำนวน 3 รายการ

ลูกม่วงขาว คว้ารางวัลแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2562 จำนวน 3 รายการ

รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลที่สาม (รองชนะเลิศอันดับ 2) พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 จากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็คฯ เมืองทองธานี

ศิรชัช ชมบริสุทธิ์ ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับ ม.ปลาย

นักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน นายศิรชัช ชมบริสุทธิ์ ชั้น ม.5/1 อาจารย์ที่ปรึกษา นายสมัย จันทร์เหลือง

รางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ม.นเรศวร 2562 ระดับ ม.ต้น

2 ทีมจากรั้วม่วงขาว คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจําปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขากายภาพ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ดังนี้

ชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 2562 ม.นเรศวร

นางสาวนฤมล วิชาพร นักเรียนชั้น ม.6/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนล่าง ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562

ณชพล จาตุรงคโชค ชนะเลิศ English Speech Contest 2019 ไปแข่งต่อเวียดนาม

นายณชพล จาตุรงคโชค นักเรียนชั้น ม. 4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2019 ที่จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leaders 2019” ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 – 24 สิงหาคม 2562 จัดโดย มูลนิธิอิออน 1% คลับ ครูผู้ฝึกซ้อม นางนงลักษณ์ แพเงเรือน

แข่งขันพายเรือประดิษฐ์ 2562

16 สิงหาคม 2562 : กิจกรรมการแข่งขันพายเรือประดิษญ์จากวัสดุเหลือใช้ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนครสวรรค์ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ผลการแข่งขัน ดังนี้

วิธีดูผลการเรียนผ่านระบบ SGS

การใช้งานระบบ SGS ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน อาจทำให้ดูรายละเอียดคะแนนได้ไม่ครบ แนะนำให้ดูผ่านแท็บเล็ตหรือโปรแกรมเว็บเบราเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนครสวรรค์ประกาศผลสอบและผลการเรียนไปใช้ระบบ SGS ของ สพฐ. นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ. โดยใช้ เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก) และเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของนักเรียน เป็น Username และ Password ในการเข้าตรวจสอบผลการเรียน (หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องงานทะเบียน) เว็บไซต์สำหรับดูผลการเรียน >> https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx *** การใช้งานระบบ SGS ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน อาจทำให้ดูรายละเอียดคะแนนได้ไม่ครบ แนะนำให้ดูผ่านแท็บเล็ตหรือโปรแกรมเว็บเบราเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเหตุ : ระบบ SGS เป็นระบบ Server ส่วนกลางของ สพฐ. โรงเรียนนครสวรรค์ไม่ได้มีส่วนในการพัฒนาระบบ  

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา

1 64 65 66 67 68 77