ประกาศผลการสอบแข่งขัน NSSC S-M-E Contest ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ: นักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับ 1-3 ของแต่ละช่วงชั้น ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์กำหนดการ วันและเวลาของพิธีมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์ พบปัญหาไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลคะแนนได้ หรือต้องการแก้ไขข้อมูลตัวสะกด ของชื่อ-นามสกุล สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ LINE ID : nsscline

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผล ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (PDF) ดูผลคะแนนรายบุคคล ของการสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ  หากพบปัญหาไม่สามารถเข้าดูผลการสอบรายบุคคลได้ ติดต่อที่ line id : nsscline ประกาศผล ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (PDF) ดูผลคะแนนรายบุคคล ของการสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ  หากพบปัญหาไม่สามารถเข้าดูผลการสอบรายบุคคลได้ ติดต่อที่ line id : nsscline แผนการรับนักเรียนใหม่ รายละเอียดและระเบียบการรับสมัคร (ปรับปรุงล่าสุด)  ระเบียบการรับนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ  ระเบียบการรับนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ  ระเบียบการรับนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ  ระเบียบการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ หนังสือรับรองที่อยู่อาศัย หนังสือรับรองที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่บริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก […]

วิธีใช้ @NSSCWIFI Auto ล็อกอิน WiFi แบบใหม่ สำหรับลูกม่วงขาว

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนนครสวรรค์ได้มีการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณ WiFi ใหม่ แบบ 1 ห้อง ต่อ 1 จุด เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ ICT ซึ่งระบบใหม่นี้จะมีการปล่อยชื่อ WiFi (SSID) ออกเป็น 2 ชื่อ ดังนี้ .@NSSCWIFI Auto .@NSSCWIFI Teacher ซึ่งแต่ละชื่อมีความแตกต่างกันดังนี้ .@NSSCWIFI Auto: สำหรับนักเรียน แต่ต้องมีการเข้าสู่ระบบ (log in) ก่อนใช้งาน โดยทำการเข้าสู่ระบบด้วย NSSC Account หรือรหัสผ่านชุดเดียวกับที่เข้าใช้งาน iSchool (จัดการหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของนักเรียนเองได้ที่ https://id.nssc.ac.th) ซึ่งทำการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งแรกครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ตลอด ซึ่งปล่อยสัญญาณในคลื่นทั้งย่าน 2.4GHz และ 5.0GHz ซึ่งจะมีความเร็วในการใช้งานที่สูงกว่า .@NSSCWIFI ธรรมดา .@NSSCWIFI Teacher: ใช้งานได้เฉพาะครู และต้องมีการเข้าสู่ระบบ (log in) โดยทำการเข้าสู่ระบบด้วย […]

ขั้นตอนการสมัครสอบ S-M-E 2562 ผ่านระบบออนไลน์

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครสอบ S-M-E 2562 ผ่านระบบออนไลน์ สามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้ 1. เข้าไปที่หน้าเว็บของการสอบ >> https://sme.nssc.ac.th กดที่ปุ่ม สมัครสอบ 2. กรอกข้อมูลสมัครสอบตามคำแนะนำของระบบ (กรุณาใส่วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรงกับความเป็นจริง เพราะจะใช้ข้อมูลนี้ในการเข้าสู่ระบบ) 3. เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว จะต้องทำการเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกลงทะเบียนวิชาที่ต้องทำการสอบก่อน โดยจะใช้รหัสบัตรประชาชน และวัน/เดือน/ปีเกิด ในการเข้าสู่ระบบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว 5. คลิกไปที่แท็บ เลือกวิชา เพื่อเลือกวิชาที่ต้องการสอบ กรุณาคิดให้รอบคอบ เพราะสามารถเลือกได้ครั้งเดียว ไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ 6. กดยืนยันการเลือกรายวิชา 7. ชำระค่าสมัครสอบด้วยการโอนเงินเข้ามาที่บัญชี ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 642 – 0 – 24030 – 1 สาขา ถนนมาตุลี ชื่อบัญชี นายบุญทอม  วุฒิกมลปรีดา และ นายสมาน  สุขสุ่ม และ น.ส.อโณทัย  สินธุรัตน์ จากนั้นคลิกที่แท็บ ชำระเงิน เพื่อแจ้งการชำระเงิน […]

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รอบ 2

 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รอบ 2 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระในรอบแรก โดยสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561

ลูกม่วงขาวชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาความก้าวหน้าทางการแพทย์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความก้าวหน้าทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่

ลูกม่วงข่าว ผ่าน สอวน. ค่าย 2 ปี 2561 จำนวน 27 คน

ขอแสดงความยินดีกับลูกม่วงขาว ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา(สอวน.) ค่ายสอง ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสตรีนนทบุรี ศึกษาดูงาน

วันที่ 25 มกราคม 2561 : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง คณะรองผู้อำนวยการ และครูตัวแทนจากกลุ่มสาระต่างๆ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยทางคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ ชมสาธิตการใช้ห้อง Smart Classroom และระบบบริหารจัดการต่างๆ ของโรงเรียนนครสวรรค์

1 65 66 67 68 69 75