ประกาศ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

  • ให้รายงานตัว ที่โรงเรียนนครสวรรค์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
  • ให้มอบตัวผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ดูประกาศรายชื่อและรายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)