ครูพร้อม ฉีดวัคซีนโควิด-19

26 พ.ค. 2564 คณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีระยะเวลาสร้างภูมิคุ้มกันได้ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม (on-site)