พิธีวางพวงมาลาฯ วันปิยมหาราช 2560

23 ตุลาคม 2560 : ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์นายพันศักดิ์ ศรีทอง นำคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ศาล-ตุลาการ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน เอกชน กลุ่มพลังมวลชน สถานศึกษาเอกชน จำนวนมากเข้าร่วมประกอบพิธี ณ ลานพระบรมรูป หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รางวัลระดับชาติ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13

ขอแสดงความยินดีกับทีมลูกม่วงขาวโรงเรียนนครสวรรค์กับ รางวัลระดับชาติในค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14-17 ตุลาคม 2560 ทั้งหมด 5 รายการดังนี้

อบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ 2560

5-6 ตุลาคม 2560 : โรงเรียนนครสวรรค์จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2560 โดยผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนวิชาลูกเสือของโรงเรียนนครสวรรค์ รวมจำนวน 80 คน โดยวิทยากรจากสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์

ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง

6 ตุลาคม 2560 : นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองบริเวณด้านหน้าอาคาร 1 โรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการปลูกและแปรอักษรเป็นตัวเลข ๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9

อบรมการทำคอร์ส iTunes U ให้คณะครู ร.ร. เบญจมราชรังสฤษดิ์

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2560 : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานและเรียนการใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ต และศึกษาการทำคอร์ส iTunes U โดยวิทยากรจากครูโรงเรียนนครสวรรค์ ณ ห้อง Smart Classroom

สนามสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น 2560

วันที่ 24 กันยายน 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมวัฒนธรรมองค์กรฯ

วันที่ 22 กันยายน 2560 โรงเรียนนครสวรรค์จัดการประชุมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน โดยให้ครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 ได้กล่าวแสดงข้อคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดการรับราชการที่ผ่านมา

ลูกเสือกองพิเศษ ลงทะเบียนจิตอาสาฯ

ลูกเสือกองพิเศษโรงเรียนนครสวรรค์ ลงทะเบียน “ จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” กับทางอำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กตเวทิตาจิต 2560

21 กันยายน 2560 โรงเรียนนครสวรรค์จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ครูโรงเรียนนครสวรรค์ที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 ก.ย. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์

1 66 67 68 69 70 71