สอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ สำหรับนักเรียน ม.6

สอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ ปี 2565

กิจกรรมสอนเสริมสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 สามารถเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี และสังคมศึกษา กว่า 50+ คลิปวีดีโอ

รวมคลิปวิดีโอ สอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ ปี 2565 …คลิก…

เอกสารประกอบการเรียน สอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ ปี 2565 …คลิก…

 

สอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ ปี 2564

กิจกรรมสอนเสริมสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2/2564 สามารถเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี และสังคมศึกษา กว่า 50+ คลิปวีดีโอ

ดูคลิปสอนเสริม วิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาคณิตศาสตร์

 

ดูคลิปสอนเสริม วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาภาษาไทย

 

ดูคลิปสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาภาษาอังกฤษ

 

ดูคลิปสอนเสริม วิชาฟิสิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาฟิสิกส์

 

ดูคลิปสอนเสริม วิชาชีววิทยา

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาชีววิทยา

 

ดูคลิปสอนเสริม วิชาเคมี

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาเคมี

 

ดูคลิปสอนเสริม วิชาสังคมฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาสังคมฯ

สอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ ปี 2563

รวมคลิปวิดีโอ สอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ ปี 2563 …คลิก…