การเริ่มต้นกรอกข้อมูลในระบบ ID PLAN สำหรับนักเรียน

การเริ่มต้นกรอกข้อมูลในระบบ ID PLAN ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้ เปิดระบบ ID PLAN ในโปรแกรม Web Browser (คลิกเปิดลิงก์) กดเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลโรงเรียน (ต้องใช้อีเมลของโรงเรียนเท่านั้น ไม่สามารถใช้อีเมลส่วนตัวได้) ใส่อีเมล และรหัสผ่านของอีเมลโรงเรียนที่นักเรียนได้ตั้งเอาไว้ (กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถดำเนินการได้ที่ id.nssc.ac.th) เริ่มต้นกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1-3 ของประวัติส่วนตัว โดยข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายความว่าจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูล ส่วนที่ 1 ให้กรอกข้อมูลดังนี้ อัพโหลดรูปถ่ายของตัวเอง วันเดือนปีเกิด ชื่อเล่น จังหวัดที่เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ปัจจุบัน ความสามารถพิเศษ งานอดิเรก หน้าที่ที่รับผิดชอบภายในบ้าน ส่วนที่ 2 ให้กรอกข้อมูลดังนี้ ข้อมูลการอยู่อาศัย ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน (สามารถประมาณได้) วิธีการเดินทางมายังโรงเรียน ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา นักเรียนเป็นบุตรคนที่เท่าไร จำนวนพี่-น้อง (ไม่รวมตนเอง) สถานะการสมรสของบิดา-มารดา ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียน ส่วนที่ 3 ให้กรอกข้อมูลดังนี้ ให้นักเรียนกดเพิ่มประวัติการศึกษาทุกครั้งที่เพิ่มปีการศึกษาใหม่ และกรอกข้อมูลดังนี้ […]

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินฯ – รายงานตัว ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ใช้หมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ (5 หลัก) ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือแอป KrungThai NEXT เท่านั้น นำหลักฐานการชำระเงิน อัปโหลดเข้าไปในระบบการรายงานตัว ใช้หมายเลขบัตรประชาชนของนักเรียนและเบอร์โทรศัพท์ตอนสมัครสอบ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ กรณีบันทึกข้อมูลแล้ว ต้องการแก้ไข ให้กดเข้าไปแก้ไขเฉพาะส่วนที่ผิดแล้วกดยืนยัน/ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ใหม่อีกครั้ง หากพบปัญหาการกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสาร ติดต่อที่ LINE ID : nsscline

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินฯ – รายงานตัว นักเรียน ม.3 เดิม (โควตา) ปีการศึกษา 2567

ใช้หมายเลขประจำตัวนักเรียนเดิมตอน ม.3 (5 หลัก) ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือแอป KrungThai NEXT เท่านั้น นำหลักฐานการชำระเงิน อัปโหลดเข้าไปในระบบการรายงานตัว ใช้หมายเลขบัตรประชาชนของนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียนเดิมตอน ม.3 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ กรณีบันทึกข้อมูลแล้ว ต้องการแก้ไข ให้กดเข้าไปแก้ไขเฉพาะส่วนที่ผิดแล้วกดยืนยัน/ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ใหม่อีกครั้ง หากพบปัญหาการกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสาร ติดต่อที่ LINE ID : nsscline

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินฯ – รายงานตัว ม.1 ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ปีการศึกษา 2567

ใช้หมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ (5 หลัก) ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 67 เป็นต้นไป นำหลักฐานการชำระเงิน อัปโหลดเข้าไปในระบบการรายงานตัว ใช้หมายเลขบัตรประชาชนของนักเรียนและเบอร์โทรศัพท์ตอนสมัครสอบ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ กรณีบันทึกข้อมูลแล้ว ต้องการแก้ไข ให้กดเข้าไปแก้ไขเฉพาะส่วนที่ผิดแล้วกดยืนยัน/ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ใหม่อีกครั้ง หากพบปัญหาการกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสาร ติดต่อที่ LINE ID : nsscline

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ 1/2566 รอบที่ 2

โรงเรียนนครสวรรค์ กำหนดรับชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 รอบที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระในรอบแรก) ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2566 นี้ โดยผ่านธนาคารกรุงไทยฯ ทุกสาขา 2 ช่องทาง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าไปพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2566 และนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยฯทุกสาขา ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเข้าไปชำระเงินฯในแอปพิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย(กรุงไทย Next) โดยสแกนคิดอาร์โค้ด จากใบแจ้งการชำระเงินที่ท่านปริ้นออกมาตามข้อ 1 ข้อควรระวังในการชำระเงินบำรุงการศึกษา ควรตรวจสอบใบแจ้งการชำระเงิน ให้ถูกต้องว่าเป็นชื่อสกุลของนักเรียนที่ท่านต้องการชำระเงินฯ หรือไม่ ก่อนออกจากธนาคารควรตรวจสอบอีกรอบหนึ่งว่า ธนาคารคีย์การโอนเงินเข้าบัญชีของโรงเรียนนครสวรรค์ หรือไม่ เนื่องจากเคยพบว่าโอนไปยังบริษัทประภัยฯ หรือ อบต. บางแห่ง กรณีจ่ายผ่านแอปฯกรุงไทย Next […]

1 2 3