การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ 1/2566 รอบที่ 2

โรงเรียนนครสวรรค์ กำหนดรับชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 รอบที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระในรอบแรก) ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2566 นี้ โดยผ่านธนาคารกรุงไทยฯ ทุกสาขา 2 ช่องทาง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าไปพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2566 และนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยฯทุกสาขา ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเข้าไปชำระเงินฯในแอปพิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย(กรุงไทย Next) โดยสแกนคิดอาร์โค้ด จากใบแจ้งการชำระเงินที่ท่านปริ้นออกมาตามข้อ 1 ข้อควรระวังในการชำระเงินบำรุงการศึกษา ควรตรวจสอบใบแจ้งการชำระเงิน ให้ถูกต้องว่าเป็นชื่อสกุลของนักเรียนที่ท่านต้องการชำระเงินฯ หรือไม่ ก่อนออกจากธนาคารควรตรวจสอบอีกรอบหนึ่งว่า ธนาคารคีย์การโอนเงินเข้าบัญชีของโรงเรียนนครสวรรค์ หรือไม่ เนื่องจากเคยพบว่าโอนไปยังบริษัทประภัยฯ หรือ อบต. บางแห่ง กรณีจ่ายผ่านแอปฯกรุงไทย Next […]

1 2