รายชื่อกลุ่มสำหรับการมอบตัว 2563 ม.4

  การจัดกลุ่มสำหรับการมอบตัว หมายเหตุ : – เป็นกลุ่มสำหรับใช้ในการรับเอกสารมอบตัวเท่านั้น ไม่ใช่การจัดกลุ่มห้องเรียนจริง – กรุณากรอกข้อมูล และเตรียมเอกสารทั้งหมดนำมาส่งในวันมอบตัว – หากไม่มามอบตัวภายในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ⭐️ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์เข้ารับศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 จะต้องกรอกข้อมูลการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ผ่านระบบออนไลน์ แล้วพิมพ์เอกสารเพื่อนำมาส่งในวันมอบตัว ตามที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ในปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 👉 อ่านรายละเอียด/คู่มือการกรอกเอกสารการมอบตัว >> https://bit.ly/3aSLxyT

รายชื่อกลุ่มสำหรับการมอบตัว 2563 ม.1

ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ปีการศึกษา 2563 วันที่จันทร์ 16 มีนาคม 2563 การจัดกลุ่มสำหรับการมอบตัว หมายเหตุ : – เป็นกลุ่มสำหรับใช้ในการรับเอกสารมอบตัวเท่านั้น ไม่ใช่การจัดกลุ่มห้องเรียนจริง – กรุณากรอกข้อมูล และเตรียมเอกสารทั้งหมดนำมาส่งในวันมอบตัว – หากไม่มามอบตัวภายในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ⭐️ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์เข้ารับศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 จะต้องกรอกข้อมูลการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ผ่านระบบออนไลน์ แล้วพิมพ์เอกสารเพื่อนำมาส่งในวันมอบตัว ตามที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ในปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 👉 อ่านรายละเอียด/คู่มือการกรอกเอกสารการมอบตัว >> https://bit.ly/3aSLxyT

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากระเบียบการ ดาวน์โหลดใบสมัคร และเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อนำมายื่น ในวันที่กำหนดในปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการรับนักเรียนชั้น ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ระเบียบการรับนักเรียนขั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ ระเบียบการรับนักเรียนชั้น ม.4 พสวท. สมทบ / ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ / ห้องเรียนพหุภาษา (MP) ระเบียบการรับนักเรียนขั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนพหุภาษา (MP) ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนทั่วไป

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ พะเยาว์ เหล่าเนตร

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 : โรงเรียนนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ ดร.พะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล ซึ่งได้ย้ายการปฏิบัติหน้าที่ราชการจากโรงเรียนพยุหะพิทยาคม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง พร้อมคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ และมีการรับมอบของที่ระลึกจากคณะครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อแสดงความยินดีในการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนนครสวรรค์

1 59 60 61 62 63 75