เครือข่ายผู้ปกครองฯ มอบอุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม

นายอิทธิพัทธ์ เตชสิทธิ์พลิน ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นตัวแทนมอบโต๊ะกระดาษ จำนวน 20 ชุด ให้ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครสวรรค์