กิจกรรม ASEAN DAY 2021

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมประกวดแข่งขันเนื่องในกิจกรรม ASEAN DAY 2021 โดยมีกิจกรรมชิงรางวัล ได้แก่ การตอบปัญหาอาเซียน การประกวดรองเพลงนานาชาติ และการประกวดวาดภาพ ในรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์ ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่เว็บไซต์ >> https://sites.google.com/view/asean2022/