การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนฯ 1/2564

ให้นักเรียนทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์มการสำรวจบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินโอน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 (หากเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอน แต่ถ้าเป็นธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ธนาคารเรียกเก็บ)

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/946sB7vyohwJoiiw6
(ล็อกอินด้วยอีเมลนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ที่ใช้เรียนออนไลน์ เท่านั้น)

หมายเหตุ : ต้องเป็นบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้แก่ ชื่อนักเรียน หรือ ชื่อบิดา หรือ ชื่อมารดา หรือ ชื่อของบุคคลที่ระบุว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนตอนมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์เท่านั้น โดยโรงเรียนนครสวรรค์จะทำการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องก่อนโอนเงิน