ลงทะเบียนรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์

เปิดลงทะเบียนข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เพื่อรับการสนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ จากทาง กสทช. เป็นระยะเวลา 2 เดือน สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 23:59 น. โดยใช้อีเมลโรงเรียนนครสวรรค์ (ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์) เข้าไปลงทะเบียนเท่านั้น


.
คลิกลงทะเบียน >> https://forms.gle/zW7HhMStsfK4rFkNA
.
หมายเหตุ : หากนักเรียนต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ลงทะเบียนซ้ำ ทางโรงเรียนจะยึดข้อมูลฉบับล่าสุดที่ลงทะเบียนเข้ามา