การเข้าใช้งาน Office 365 ด้วย NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ office.com และกด “ลงชื่อเข้าใช้” 2. ใส่อีเมลที่สร้างจาก NSSC ID และกด “ถัดไป” (อีเมลของนักเรียนจะเป็น [รหัสนักเรียน 5 หลัก].[ชื่อที่นักเรียนตั้ง]@student.nssc.ac.th และของครูจะเป็น [ชื่อที่ครูตั้ง]@nssc.ac.th ทั้งนี้ทั้งครูและนักเรียนสามารถตรวจสอบอีเมลของตนเองได้ที่ id.nssc.ac.th) 3. ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ใน NSSC ID และกด “ลงชื่อเข้าใช้” 4. เลือกว่าจะลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่ หากเป็นคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือใช้ร่วมกันให้กด “ไม่ใช่” 5. สามารถเลือกใช้บริการจาก Office 365 ตามความต้องการได้ทันที สอบถาม-แจ้งปัญหา พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th

การเข้าใช้งาน Google Apps ด้วย NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ google.com และกด “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ” 2. ใส่อีเมลที่สร้างจาก NSSC ID และกด “ถัดไป” (อีเมลของนักเรียนจะเป็น [รหัสนักเรียน 5 หลัก].[ชื่อที่นักเรียนตั้ง]@student.nssc.ac.th และของครูจะเป็น [ชื่อที่ครูตั้ง]@nssc.ac.th ทั้งนี้ทั้งครูและนักเรียนสามารถตรวจสอบอีเมลของตนเองได้ที่ id.nssc.ac.th) 3. ใส่อีเมลที่สร้างจาก NSSC ID และกด “ถัดไป” อีกครั้งหนึ่ง 4. ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ใน NSSC Account และกด “ลงชื่อเข้าใช้” 5. เลือกว่าจะลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่ หากเป็นคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือใช้ร่วมกันให้กด “ไม่ใช่” 6. เลือก Google Apps ที่จะใช้งานได้จากปุ่มเมนูดังรูป สอบถาม-แจ้งปัญหา พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ตอนสมัคร ในการ login เข้าไปพิมพ์ ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผ่านทางไลน์ ID : nsscline ใบรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ หมายเหตุ : หากพบว่าข้อมูลฯ ตามประกาศฯไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแก้ไขในวันสอบคัดเลือกฯ ซึ่งก่อนสอบวิชาแรก โรงเรียนจะมีแบบตรวจสอบข้อมูลฯ ให้นักเรียนได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ตารางการเข้า/ออก จุดคัดกรองและเวลาออกห้องสอบ   การปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (พิมพ์จากระบบการสมัครฯออนไลน์) พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน โรงเรียนอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเข้าสอบได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบดินสอ และปากกา โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้เข้าสอบตามกำหนดโดยไม่พักคอย โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า โรงเรียนไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันสอบ ผู้เข้าสอบไม่มาภายในกำหนดตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบครั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่เว็บของโรงเรียนนครสวรรค์ www.nssc.ac.th […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ตอนสมัคร ในการ login เข้าไปพิมพ์ ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผ่านทางไลน์ ID : nsscline ใบรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ หมายเหตุ : หากพบว่าข้อมูลฯ ตามประกาศฯไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแก้ไขในวันสอบคัดเลือกฯ ซึ่งก่อนสอบวิชาแรก โรงเรียนจะมีแบบตรวจสอบข้อมูลฯ ให้นักเรียนได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง กำหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 >> ตรวจสอบตารางเวลาการเข้าออกห้องสอบ <<   การปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (พิมพ์จากระบบการสมัครฯออนไลน์) พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน โรงเรียนอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเข้าสอบได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบดินสอ และปากกา โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้เข้าสอบตามกำหนดโดยไม่พักคอย โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า โรงเรียนไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันสอบ ผู้เข้าสอบไม่มาภายในกำหนดตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบครั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่เว็บของโรงเรียนนครสวรรค์ […]

แก้ไขข้อมูลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป

โรงเรียนนครสวรรค์ เปิดให้ผู้สมัครนักเรียน ม.1 ที่มีคุณสมบัติเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สามารถแก้ไขประเภทการสมัครได้ (สำหรับนักเรียนที่เลือกประเภทผิดในขั้นตอนสมัคร) สามารถติดต่อเพื่อขอแก้ไขได้ที่ ไลน์ ID : nsscline ภายในวันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 16:30 น. หมายเหตุ : นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ก่อนวันที่ 16 พ.ค.2561 หรือ นักเรียนที่เรียน ป.5-6 อยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูรายชื่อโรงเรียน) นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดูระเบียบการรับสมัครฉบับเต็มได้ที่ >> https://www.nssc.ac.th/main/post/3756

มอบตัว ม.4 !! สำรอง !!

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 เข้าสู่ระบบรับมอบตัว ด้วย user และ password ที่ได้รับ กรอกรายละเอียดข้อมูลการมอบตัวนักเรียนให้ครบถ้วน อัพโหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดเข้าสู่ระบบ ได้แก่ 4.1 สำเนาใบ ปพ.1 จากโรงเรียนเดิม 4.2 ใบแสดงหมู่เลือดของนักเรียน (ใช้สมุดแรกเกิด แทนได้) 4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา 4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา) 4.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล 4.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง 4.8 รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน) 4.9 รูปถ่ายผู้ปกครอง (ชุดสุภาพ) กดยืนยันการส่งข้อมูลมอบตัว กดดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มไว้สำหรับพิมพ์มาส่งในวันเปิดเทอม ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการมอบตัวได้ ผ่านทางไลน์ ID : nsscline

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนนครสวรรค์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป, ประเภทความสามารถพิเศษ และระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 (สำหรับนักเรียน ม.3 เดิม) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว เข้าสู่ระบบรับมอบตัว ด้วยเลขบัตรประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียนเดิม กรอกรายละเอียดข้อมูลการมอบตัวนักเรียนให้ครบถ้วน อัพโหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดเข้าสู่ระบบ ได้แก่ 4.1 ใบแสดงหมู่เลือดของนักเรียน (อนุโลมให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน นว. ได้) 4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา 4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา) 4.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล 4.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง 4.8 รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน) 4.9 รูปถ่ายผู้ปกครอง (ชุดสุภาพ) กดยืนยันการส่งข้อมูลมอบตัว กดดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มไว้สำหรับพิมพ์มาส่งในวันเปิดเทอม หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF ก็ได้ หากไม่มอบตัวภายในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 เปิดให้เข้าสู่ระบบได้ วันที่ 1-5 พ.ค. […]

โรงเรียนนครสวรรค์ ต้านภัยโควิด-19

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนนครสวรรค์ ต้องสวมหน้ากากอนามัย โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่อง Thermoscan อีกทั้งยังต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ และลงชื่อในสมุดบันทึกการเข้าออกโรงเรียนเพื่อติดตามในภายหลังต่อไป

ประชุมวางแผนสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ผอ.พันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งในส่วนของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในทุกช่องทาง เพื่อให้ทันข่าว ทันเวลา ถูกต้อง และตรงประเด็นที่สุด

1 2 3 4 5 18