สพม.นว ติดตามการจัดการเรียนออนไลน์

25 มิ.ย. 2564 : ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์/ประธานสหาวิทยาเขตวิมานลอย นางสัมพรรณ ถวิลไทย นางสาวณสุดา สิชฒรังษี ศึกษานิเทศและนางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชการศึกษานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกวด TikTok “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณก็ทำได้”

โรงเรียนนครสวรรค์ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคน ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอผ่าน TikTok ตามหัวข้อ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณก็ทำได้” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ความยาว 1 – 2 นาที หลักเกณฑ์การประกวด (เอกสารมี 2 หน้า ใช้ปุ่มลูกศรกดเลื่อนขึ้น/ลง)

วันงดสูบบุหรี่โลก 2564

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายที่เกิดจากบุหรี่และยาสูบ รวมไปถึงการรับควันบุหรี่มือสอง และสามเข้าสู่ร่างกาย

1 2 3 4 5 35