รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ TEDET 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ >>> ดาวน์โหลด 

แสดงความยินดีกับลูกม่วงขาวที่สอบผ่านเข้าโครงการ สอวน.ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2562 ค่าย 1 รวมจำนวน 89 คน

ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรี Now Festival 2

14 กันยายน 2562 : วงวิมานแก้ว จากชมรมดนตรีสากลโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดยอาจารย์ราชันย์ ชัยศุภสกุล เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี Now Festival 2 จัดโดย ส.อรุณ YAMAHA นครสวรรค์ ณ ศูนย์การค้าวี-สแควร์ นครสวรรค์ ผลการประกวด วงวิมานแก้วจากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รางวัลชนะเลิศ พร้อมรับเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15

31 สิงหาคม 2562 – โรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง พร้อมโลห์ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ประกอบด้วย ด.ญ. ณิชารีย์ ดีจักรวาล ด.ญ.เปมิกา ศุภลักษณ์ ด.ญ.สรัลชนา คมวัชรพงศ์ นักเรียน ม.3/1 ครูผู้ควบคุม นางสาวสมัชญา พานรอด

นักเทควันโดลูกม่วงขาว ได้เป็นตัวแทนจังหวัด ไปแข่งกีฬานักเรียนฯ

23 สิงหาคม 2562 สองนักเทควันโดลูกม่วงขาว ได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดตัวกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย “อุดรธานีเกมส์” ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ ผลการแข่งขันดังนี้

ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที่ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกอบไปด้วย เด็กหญิงเปมิกา ศุภลักษณ์ เด็กชายวงศ์วริศ พงชัยภัทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และเด็กชายภูริ ศิวสิริการุณย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โดยมีครูวิชชา ยศอ่อน และครูพัชรศักดิ์ พรหมมาศ เป็นผู้ควบคุม  

ชนะเลิศ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้ไปต่อระดับประเทศ

โรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคเหนือตอนล่าง ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 : 2 ลูกม่วงข่าวได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รายการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ ด.ช. วงศ์วริศ พงศ์ชัยภัทร และ ด.ญ. เปมิกา ศุภลักษณ์ นักเรียนชั้น ม.3/1 อาจารย์ที่ปรึกษา นางปราณี ดิษเจริญ

1 2 3 4 5 15