นักเรียน สอวน. สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนนครสวรรค์ ได้รางวัลระดับชาติ

โรงเรียนนครสวรรค์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐภาส ไกรสีกาจ นักเรียนที่เคยเข้าร่วมในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนนครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 วันที่ 11-15 ธันวาคม 2563

รางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ จากประเทศไต้หวัน

ลูกม่วงขาวคว้า “เหรียญทอง” การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติงาน “2020 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวันและได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานใน งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชื่อผลงาน นวัตกรรมเครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตจากทานตะวัน (Innovation of harvesting machine of sunflowers)

Christmas Day 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Christmas Day 2020 วันที่ 25 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปีพบกับกิจกรรมในงานมากมาย สนใจสมัครเข้าแข่งขันได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แล้วพบกัน!!

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ขอเชิญคณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์  สำหรับ 100 คนแรกที่เข้ารับการบริจาคโลหิต จะได้รับตุ๊กตามาสคอตปลาเสือตอเป็นที่ระลึก และนักเรียนที่ต้องการบริจาคโลหิต ให้มารับใบขออนุญาตผู้ปกครองได้ที่ห้องพยาบาล

อบรม การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนนครสวรรค์ โดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.พะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล จัดการอบรมเชิงปฎิบัตกิาร “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ชาตรี ฝ่่ายคำตา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุม โรงเรียนนครสวรรค์

5 ธันวาคม 2563

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ผู้อำนวยการ จงกล เดชปั้น คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยพิธีทำบุญตักบาตร เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จากนั้นในเวลา 08.30 น. ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ ช่วงเย็นเวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ผู้อำนวยการเยี่ยมชมกลุ่มสาระฯ

วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2563 : นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมการและเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1 2 3 4 5 23