ศึกษา​แหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ

วันที่​ 24​ พฤษภาคม​ 2567​ มูลนิธิรวมใจ​ร่วมกับบริษัททีมกรุ๊ป​ จัดโครงการ​ “ศึกษา​แหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ” นำโดยนางธิชาพร​ ยอดกัณหา​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์​ และครูแนะแนว​ นักเรียนจำนวน​ 36​ คน​ เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์​จริงจากสู่อาชีพในอนาคต

อบรม ICT ให้กับครู และเทคโนโลยี AR สำหรับนักเรียน

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ เปิดการอบรมการใช้เทคโนโลยี ในหัวข้อ Smart Classroom Education หัวใจหลักในการเรียนรู้ยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอน ในยุคปัจจุบัน โดยมีครูและบุคลากรที่บรรจุใหม่ และย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนนครสรรค์เข้าอบรม จำนวน 11 คน ณ ห้องเรียน Smart Classroom โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมอบรม “เล่นสนุกไปกับศิลปะ AR” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านศิลปะผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 ที่มีความสนใจ กิจกรรมในครั้งนี้มีวิทยากรโดย คุณสุคนธา แซ่เล่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของ Apple (Apple Professional Learning Specialists) มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่าง […]

การเริ่มต้นกรอกข้อมูลในระบบ ID PLAN สำหรับนักเรียน

การเริ่มต้นกรอกข้อมูลในระบบ ID PLAN ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้ เปิดระบบ ID PLAN ในโปรแกรม Web Browser (คลิกเปิดลิงก์) กดเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลโรงเรียน (ต้องใช้อีเมลของโรงเรียนเท่านั้น ไม่สามารถใช้อีเมลส่วนตัวได้) ใส่อีเมล และรหัสผ่านของอีเมลโรงเรียนที่นักเรียนได้ตั้งเอาไว้ (กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถดำเนินการได้ที่ id.nssc.ac.th) เริ่มต้นกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1-3 ของประวัติส่วนตัว โดยข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายความว่าจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูล ส่วนที่ 1 ให้กรอกข้อมูลดังนี้ อัพโหลดรูปถ่ายของตัวเอง วันเดือนปีเกิด ชื่อเล่น จังหวัดที่เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ปัจจุบัน ความสามารถพิเศษ งานอดิเรก หน้าที่ที่รับผิดชอบภายในบ้าน ส่วนที่ 2 ให้กรอกข้อมูลดังนี้ ข้อมูลการอยู่อาศัย ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน (สามารถประมาณได้) วิธีการเดินทางมายังโรงเรียน ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา นักเรียนเป็นบุตรคนที่เท่าไร จำนวนพี่-น้อง (ไม่รวมตนเอง) สถานะการสมรสของบิดา-มารดา ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียน ส่วนที่ 3 ให้กรอกข้อมูลดังนี้ ให้นักเรียนกดเพิ่มประวัติการศึกษาทุกครั้งที่เพิ่มปีการศึกษาใหม่ และกรอกข้อมูลดังนี้ […]

1 2 3 4 5 77