สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว 2565

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว 2565 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อปฐมนิเทศและให้นักเรียนใหม่ได้ทราบแนวปฏิบัติต่างๆ ของการเป็นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

แบบสำรวจการรับวัคซีน ของนักเรียน

งานอนามัยฯ สำรวจการรับวัคซีนโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ กรุณาตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ต่อไป

ตารางเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

หมายเหตุ : เป็นตารางเรียนสำหรับการทดลองใช้งานในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม (17-20 พฤษภาคม 2565) หากพบหรือมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งกลุ่มบริหารวิชาการ ตารางเรียนบางห้องหรือบางระดับชั้นอาจมีการปรับเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน

ตัวแทน สอวน. ศูนย์ ม.นเรศวร สาขาคอมพิวเตอร์ ปี 2564

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร ทับทิมไทย นักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ผ่านการคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแข่งขันต่อในระดับชาติ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาคอมพิวเตอร์

1 2 3 4 5 50