ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ ได้ไปต่อระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การวาดภาพวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับรางวัลดังนี

แนวปฏิบัติการสอบ TEDET 2565

สอบประเมินวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนนครสวรรค์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 สิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบประเมิน TEDET 2565 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ – ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ และกบเหลาดินสอ หลักฐานในการยืนยันตัวผู้สอบ – บัตรประจำตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน ข้อมูลเพิ่มเติม 1. การแต่งกาย – แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้สุภาพเรียบร้อย 2. การเดินทางมาศูนย์สอบประเมิน – ควรเดินทางมาถึงศูนย์สอบก่อนเวลาที่กำหนด เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบของนักเรียน โดยสนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณสนามสอบ เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (สามารถจอดรถได้บริเวณหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์)

รางวัลประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยรางวัล ถ้วยพระราชทาน

นายต้นรัก วงค์รอด นักเรียนระดับชั้น ม.5/1 โรงเรียนนครสวรรค์ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยรางวัลถ้วยพระราชทานพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิพยวลีเนื่องในโอกาสก่อตั้ง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชมเชย และเงินรางวัล 1,000 บาท โดยครูเสาวรส แขวงนคร เป็นผู้ฝึกสอนและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ลูกม่วงขาวเก่งภาษา คว้าหลายรางวัล ฉลอง 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนนครสวรรค์ นำนักเรียนเข้าร่วมการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษา เนื่องในโอกาสก่อตั้ง 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัล หลายรายการ ดังนี้

MOU จัดตั้งศูนย์สอบ TOEFL โรงเรียนนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโสต อาคาร 1 ชั้น 2 ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เรื่อง การจัดตั้งศูนย์สอบ TOEFL ITP โรงเรียนนครสวรรค์ กับ Institute of International Education (IIE) หรือสถาบันการศึกษานานาชาติ โดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ลงนามร่วมกับ Dr.Jonathan Lembright ตำแหน่ง Regional Director for Southeast Asia พร้อมพยานร่วมลงนาม ได้แก่ รองฯธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน คุณสินชัย เล็กวานิชกุล ตำแหน่ง IIE/Bangkok Assessment Account Manager: TOEFL Institutional […]

ลูกม่วงขาว คว้ารางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ 3 รายการ

โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ซึ่งคว้ารางวัลมาได้ถึง 3 รายการ ดังนี้

1 2 3 4 5 54