แนวปฏิบัติการสอบ สอวน. วันที่ 27 สิงหาคม 2566

แนวปฏิบัติของสนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าสนามสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องใส่ต้องหน้ากากอนามัยตลอดการสอบ หมายเหตุ โรงเรียนจัดหาร้านค้ามาจำหน่ายในโรงอาหาร หากมีปัญหา/สอบถามเพิ่มเติม ที่ห้องกรรมการกลาง อาคาร 1 ชั้น 2 หรือโทร 0970245444 ครูมานพ ทองเกษม ผู้ประสานงาน

1 2 3 4 5 68