โครงการสอนปรับพื้นฐาน ม.1 ปี 2566

คำชี้แจง : เมื่อชำระเงินแล้วจึงกรอกเอกสารสมัครและแนบหลักฐานการโอนเงิน ผู้สมัครเรียนต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น โอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่  บัญชี โรงเรียนนครสวรรค์ (การสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา) ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 642-0-31654-5 อัตราค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาละ ๕๐๐ บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน และกลุ่มเรียนได้ตามความสมัครใจ (ตารางปฏิทินช่วงเวลาเรียน) นักเรียนหนึ่งคน สามารถลงทะเบียนได้เพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้น รับจำกัดกลุ่มเรียนละ 40 คน ต่อวิชา/กลุ่ม หากมีผู้สมัครเลือกกลุ่มเต็มจำนวนแล้ว ระบบจะขึ้นมาว่า เต็มแล้ว ให้นักเรียนเลือกกลุ่มอื่น กรณีนักเรียนชำระเงิน และยืนยันการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การโอนเงินคืน และการเปลี่ยนกลุ่มเรียน ทุกกรณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนได้วันที่ 4 เม.ย. 2566  ที่หน้าเพจ/เว็บไซต์ของโรงเรียน   ช่องทางตรวจสอบการลงทะเบียน ปรับพื้นฐาน ม.1 […]

การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วันที่ 11 มีนาคม 2566

ให้นักเรียนแต่ระดับชั้นมาตามกำหนดเวลา ในวันมอบตัวผู้ครองสามารถนำรถยนต์มาจอดภายในโรงเรียนได้ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่  

ดาวน์โหลด ใบรับรองการเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ

กรณีที่ นักเรียนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์อยู่แล้ว ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มนี้ในการสมัคร กรณีที่ ใบ ปพ.1 หรือ ปพ.7 ของโรงเรียนเดิม ระบุวันที่เข้าเรียนแล้ว ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มนี้ในการสมัคร กรณีที่เลือกสมัคร ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มนี้ในการสมัคร สำหรับนักเรียนที่จะสมัครสอบคัดเลือก ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ แต่ทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ หรือ โรงเรียนเดิมไม่ออกใบ ปพ.1 ให้ และไม่ได้ระบุวันที่เข้าเรียนไว้ใน ปพ.7 ให้ใช้ใบรับรองนี้ในการยืนยันวันที่เข้าเรียน  

1 2 3 4 58