การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2/2563 รอบ 2

📌 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2563 รอบที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระในรอบแรก ✏️ นำใบแจ้งชำระเงิน ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่าน Krungthai NEXTตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

งดการจัดสอบ Nakhonsawan S-M-E Contest 2563

ประกาศของดจัดการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ Nakhonsawan S-M-E Contest ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ประกาศเลื่อนการสอบ สอวน. 2563

📌 ประกาศเลื่อนการสอบ สอวน. ศูนย์มหาวทยาลัยนเรศวร ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถารณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะยุติหรือควบคุมได้

ประกาศปิดสถานศึกษา 24 – 30 ธ.ค. 2563

ประกาศปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2563 และเปิดเรียนในวันที่ 4 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

1 2 3 4 23