การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระรอบแรก)

📌 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระในรอบแรก ✏️ นำใบแจ้งชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่าน Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th *ให้นักเรียนนำใบแจ้งการชำระเงินพร้อมสลิปธนาคารส่งให้ครูประจำชั้นภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน กรณีที่ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ให้นักเรียนทำการดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินจาก https://pay.nssc.ac.th เพื่อตรวจสอบชื่อและยอดเงินที่ต้องชำระก่อน หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อห้องการเงิน อาคาร 1 เมื่อชำระเงินสำเร็จแล้ว ให้นักเรียน capture ภาพหน้าจอหลังการชำระเงิน และพิมพ์เพื่อนำส่งให้ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ทางโรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้ (ขั้นตอนการชำระผ่าน Krungthai NEXT …คลิก) พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562

📌 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 ✏️ โดยใบแจ้งชำระเงิน ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่าน Krungthai NEXTภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th *ให้นักเรียนนำใบแจ้งการชำระเงินพร้อมสลิปธนาคารส่งให้ครูประจำชั้นภายในวันที่ 7 มิ.ย. 2562 เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน กรณีที่ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ให้นักเรียนทำการดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินจาก https://pay.nssc.ac.th เพื่อตรวจสอบชื่อและยอดเงินที่ต้องชำระก่อน หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อห้องการเงิน อาคาร 1 เมื่อชำระเงินสำเร็จแล้ว ให้นักเรียน capture ภาพหน้าจอหลังการชำระเงิน และพิมพ์เพื่อนำส่งให้ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 2562 เพื่อให้ทางโรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้ (ขั้นตอนการชำระผ่าน Krungthai NEXT …คลิก) พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th

ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือเนตรนารี 2562

จังหวัดนครสววรค์เป็นเจ้าภาพการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2562 โดยมีนายเกื้อกูล ดีประสงค์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครสวรรค์

สพม.42 สัญจร 2562

ผอ.บุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตวิมานลอย ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม.พ.ศ.2562 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

อบรมทางไกลสะเต็มศึกษา 2562

โรงเรียนนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6) ศูนย์สพฐ. 260 โรงเรียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์

รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ OEG และโครงการ Engenius International

โครงการแลกเปลี่ยน OEG เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 5 เข้าเรียนในโรงเรียนที่รัฐบาลรับรองในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) พร้อมโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต ในต่างประเทศจากเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด ได้เพิ่มพูนทักษะสำคัญและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงโอกาสสำคัญในการเป็นทูตเยาวชนไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการตามประเทศต่างๆ ดังนี้ Exchange USA Exchange Europe  ประกอบด้วย –  ประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน (ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม) –  ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (อิตาลี) –  ประเทศที่ใช้ภาษาอิตาเลียน (เยอรมนี) –  ประเทศที่ใช้ภาษาเดนมาร์ก (เดนมาร์ก) รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.oeg.co.th/high-school-exchange โครงการทุนแลกเปลี่ยน Engenius International ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก นักเรียนที่สนใจสมัครโครงการแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถสอบถามข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติม ได้ที่คุณครูอาทิตยา พรหมแก้ว ห้องกลุ่มสาระการศึกษาภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 14

รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 14 ประเทศสหรัฐอเมริกา, จีน, แคนาดา และสหราชอาณาจักร รับสมัคร : บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2562 สอบ : วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สนามสอบ : โรงเรียนนครสวรรค์(red flag) อาจารย์ประสานงาน : อ.ณัชชารีย์ (ครูอ๋อย) 089-989-5308 Line id : oyinatcharee ใบสมัครสอบออนไลน์ : http://www.ieethailand.com/leadform-high-school-exchange/ คุณสมบัติ นักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.5 เกิดระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 45 – 1 ก.ย.48 (USA J-1) – เกิดระหว่างวันที่ 1 เม.ย. […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารประเภทข้าวแกง

29 เมษายน 2562 : โรงเรียนนครสวรรค์ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประเภทข้าวแกง จำนวน 1 ร้าน โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศ ใบสมัคร และรายละเอียดต่างๆ ได้จากลิงก์ด้านล่าง ดาวน์โหลด (คลิก)

1 2 3 4 11