ผ.อ. สพม. นว. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครสวรรค์

วันที่ 22 กันยายน 2564 : นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมการบริหาร ด้านการเงินและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2564 – โรงเรียนนครสวรรค์ต้อนรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สพม.นว

ทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 125 ปี โรงเรียนนครสวรรค์

โรงเรียนนครสรรรค์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครสวรรค์ ครบรอบ 125 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศให้ คณะครู ศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ที่เสียชีวิตแล้ว และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญโรงเรียนนครสวรรค์ ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

มอบเข็มสภานักเรียน 2564

20 กันยายน 2564 : พิธีมอบเข็มคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครวรรค์ ปีการศึกษา 2563 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตราการความปลอดภัยตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

การมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน 125 ปี

ดูรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา หมายเหตุ : ทุนการศึกษาจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคน

ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง มอบเก้าอี้ให้สภานักเรียน

โรงเรียนนครสวรรค์ขอบคุณนายอิทธิพัทธ์ เตชสิทธิ์พลิน ประธานเครือข่าย ผู้ปกครองโรงเรียนนครสวรรค์ ที่มอบเก้าอี้ให้ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนคนสวรรค์จำนวน 20 ตัว

ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในเด็ก

โรงเรียนนครสวรรค์ ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน รับชมคลิปวิดีโอ “ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในเด็ก” โดย รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจใจเบื้องต้น เกี่ยวกับประเด็นการฉีดวัคซีนให้นักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ของโรงเรียนนครสวรรค์

1 2 3 4 39