ค่ายวิทยาศาสตร์ สร้างเครื่องบินพลังยาง

โรงเรียนนครสวรรค์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียน ม.ต้น เรื่อง “การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสคร์” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ที่หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดร. จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ “ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยมี นายอดิศร คงเอม ครูวิทยาศาสตร์และทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนตั้งแต่เวลา 8:30 น ถึง 16.30 น การดำเนินการจัดโดย นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับ นายสมาน สุขสม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะกรรมการผู้ดำเนินการจัดค่าย ในการจัดค่ายครั้งนี้ นักเรียนจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักการอากาศพลศาสตร์ รวมทั้งจะคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถไปแข่งขันในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า “ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณคณะกรรมการเดำเนินการจัดการเข้าค่าย และขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนให้การจัดการเข้าค่ายครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี หวังว่านักเรียนจะมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความสามารถเพิ่มขึ้น […]

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ : ระเบียบการ/รายละเอียดการรับสมัคร และกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ให้รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง จากหน้าเว็บไซต์ www.nssc.ac.th

โรงเรียนนครสวรรค์ทำ MOU ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เมื่อเวลา 13.00 น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)​ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 3 ณ หอประชุมภัทรเฉลิมราชย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด​นครสวรรค์​

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICQ ปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2565 The International Chemistry Quiz (ICQ) สนามสอบ โรงเรียนนครสวรรค์ >> คลิกที่นี่

สมัครเข้าร่วมค่ายฯ วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น

📌 ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าร่วมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ (Airplane Science Camp) วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ สมัครได้ที่ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4gobr_USx972ZPXbWGHMtyuRwYNnwnWS8F8bs2AqgXVCL5w/viewform

1 2 3 4 54