ลูกม่วงขาว คว้ารางวัลแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2562 จำนวน 3 รายการ

ลูกม่วงขาว คว้ารางวัลแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2562 จำนวน 3 รายการ

รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลที่สาม (รองชนะเลิศอันดับ 2) พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 จากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็คฯ เมืองทองธานี

ศิรชัช ชมบริสุทธิ์ ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับ ม.ปลาย

นักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน นายศิรชัช ชมบริสุทธิ์ ชั้น ม.5/1 อาจารย์ที่ปรึกษา นายสมัย จันทร์เหลือง

รางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ม.นเรศวร 2562 ระดับ ม.ต้น

2 ทีมจากรั้วม่วงขาว คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจําปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขากายภาพ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ดังนี้

ชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 2562 ม.นเรศวร

นางสาวนฤมล วิชาพร นักเรียนชั้น ม.6/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนล่าง ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562

ณชพล จาตุรงคโชค ชนะเลิศ English Speech Contest 2019 ไปแข่งต่อเวียดนาม

นายณชพล จาตุรงคโชค นักเรียนชั้น ม. 4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2019 ที่จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leaders 2019” ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 – 24 สิงหาคม 2562 จัดโดย มูลนิธิอิออน 1% คลับ ครูผู้ฝึกซ้อม นางนงลักษณ์ แพเงเรือน

แข่งขันพายเรือประดิษฐ์ 2562

16 สิงหาคม 2562 : กิจกรรมการแข่งขันพายเรือประดิษญ์จากวัสดุเหลือใช้ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนครสวรรค์ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ผลการแข่งขัน ดังนี้

วิธีดูผลการเรียนผ่านระบบ SGS

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โรงเรียนนครสวรรค์ได้เปลี่ยนระบบประกาศผลสอบและผลการเรียนไปใช้ระบบ SGS ของ สพฐ. นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ. โดยใช้ เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก) และเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของนักเรียน เป็น Username และ Password ในการเข้าตรวจสอบผลการเรียน (หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องงานทะเบียน)

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา

กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 2562

9-11 สิงหาคม 2562 โรงเรียนนครสวรรค์จัดกิจกรรมให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – 6 รวม 3 ห้องเรียนไปค่ายทัศนศึกษา ณ จ.ชลบุรี

1 2 3 4 13