กำหนดการประชุมผู้ปกครองฯ 2/2566

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 👉 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 👉 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 👉 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 (SGS)

สามารถดูผลการเรียนได้ในช่วงเวลา 18:00 ถึง 06:00 น. (ตามนโยบายของ สพฐ. เนื่องด้วยขณะนี้เป็นช่วงการจัดทำคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1/66 ของทุกๆ โรงเรียน และมีการประกาศผลการเรียนผ่านระบบ SGS จึงทำให้การใช้งานหนาแน่นกว่าปกติมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการดูผลการเรียนของ นักเรียนและผู้ปกครองเป็นช่วง 18.00 – 06.00 น. ของทุกวัน) หมายเหตุ : ใช้หมายเลขบัตรประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียนในการเข้าสู่ระบบ    

1 2 3 4 68