อบรมการสอนผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนนครสวรรค์เตรียมพร้อมระยะสุดท้ายก่อนสอนจริง. ในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 คณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ อบรมเชิงปฎิบัติการการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนทดลองสอนเสมือนจริงในวันที่ 24,25 และ 29 มิถุนายน 2563 โดยคณะวิทยากร คณะครูเทคโนโลยีของโรงเรียน

ห่าง เพราะ ห่วง (Social Distancing)

โรงเรียนนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมและปฏิบัติตาม มาตรการ Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยการกำหนดจุดภายในโรงเรียน ไม่ให้นักเรียนอยู่ในบริเวณแออัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศเรื่องทรงผมของนักเรียน

โรงเรียนนครสวรรค์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมยาวได้ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย และทั้งนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย ตามแนวทางที่กำหนด

ประชุมเตรียมพร้อมเปิดเรียน 2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.42 ผ่านวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันทึ่ 1 กรกฎาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

มอบตัวผ่านระบบออนไลน์ ม.1 และ ม.4

>> แบบบันทึกข้อความ ขอสละสิทธิ์ของนักเรียน ม.4  <<< กำหนดการมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ : วันที่ 12-13 มิ.ย. 63 (สิ้นสุดเวลา 16:30 น.) ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป สำรอง (5 คน ดังรายชื่อนี้…คลิก) วันที่ 14 มิ.ย. 63 (สิ้นสุดเวลา 16:30 น.) ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ : วันที่ 14-15 มิ.ย. 63 (สิ้นสุดเวลา 16:30 น.) เอกสารที่ใช้มอบตัวออนไลน์ (เป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF) ใบแสดงหมู่เลือดของนักเรียน (ใบผลตรวจจากแล็บฯ เอกชนหรือ รพ.รัฐ หรือจากสมุดแรกเกิด/ใบสูจิบัตรจากราชการที่ระบุหมู่เลือดนักเรียน) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง สำเนาใบ […]

การสมัครใช้งาน NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ id.nssc.ac.th 2. เข้าสู่ระบบ โดยเลือกประเภทผู้ใชางาน พิมพ์ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน โดย นักเรียนที่มีอีเมลโรงเรียนนครสวรรค์แล้ว (@student.nssc.ac.th) ถือว่าสมัคร NSSC ID แล้ว ให้ใช้ชื่อผู้ใช้เป็นรหัสนักเรียนและรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านที่เคยตั้งไว้กับ NSSC ID เพื่อตรวจสอบข้อมูล นักเรียนที่ยังไม่เคยมีอีเมลโรงเรียนนครสวรรค์ (@student.nssc.ac.th) ให้ใช้ชื่อผู้ใช้เป็นรหัสนักเรียนและรหัสผ่านเป็นรหัสบัตรประชาชน บุคลากรที่ไม่เคยมีอีเมลโรงเรียนนครสวรรค์ (@nssc.ac.th) ให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้กับระบบ iSchool บุคลากรที่มีอีเมลโรงเรียนนครสวรรค์แล้ว (@nssc.ac.th) ถือว่าสมัคร NSSC ID แล้วให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เคยตั้งไว้กับ NSSC ID เพื่อตรวจสอบข้อมูล 3. เมื่อปรากฎหน้าข้อมูลของผู้ใช้มาแล้ว ให้กดที่ “สมัครใช้งาน” 4. ตั้งชื่ออีเมล และตั้งรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านควรมีความยาว 6 ตัวอักษรขึ้นไป โดยรหัสผ่านต้องมีทั้งตัวเลขและตัวอักษรเพื่อความปลอดภัย และกด “สมัครใช้งาน” 5. รอสักครู่ขณะระบบกำลังดำเนินการ 6. เมื่อระบบทำงานสำเร็จ จะขึ้นข้อความดังรูป ให้กด “OK” […]

การเข้าใช้งาน iSchool ด้วย NSSC ID

1. เข้าเว็บไซต์ ischool.nssc.ac.th 2. ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังนี้ ครู นักเรียน ชื่อผู้ใช้ให้ใช้ชื่อที่ตั้งไว้กับอีเมล เช่น ครูมีอีเมล krucomputer@nssc.ac.th ให้ใช้ชื่อผู้ใช้ว่า krucomputer และรหัสผ่านเป็นไปตามที่ตั้งไว้ใน NSSC ID ในการเข้าสู่ระบบ iSchool ชื่อผู้ใช้เป็นรหัสนักเรียน และรหัสผ่านเป็นไปตามที่ตั้งไว้ใน NSSC ID ในการเข้าสู่ระบบ iSchool 3. กด “เข้าสู่ระบบ”   สอบถาม-แจ้งปัญหา พบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่เพจเฟซบุ๊คโรงเรียนนครสวรรค์ หรือส่งอีเมลมาที่ admin@nssc.ac.th

1 2 3 4 18