การรับ ปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ที่จบการศึกษาพร้อมรุ่น (จบวันที่ 9 เมษายน 2564)

ผลการสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 2564

  *** กรณีต้องการขอดูคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง นำส่งที่ห้องสำนักงานวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ ได้ในเวลาราชการ

ผลการสอบคัดเลือก ม.1 ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2564

*** กรณีต้องการขอดูคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง นำส่งที่ห้องสำนักงานวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ ได้ในเวลาราชการ

เอกสารขอสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 ที่มีความประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2564 ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอสละสิทธิ์ กรอกรายละเอียดและลงชื่อนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง แล้วถ่ายรูปหรือสแกนแบบฟอร์มส่งกลับมาที่อีเมล admin@nssc.ac.th หรือ LINE ไอดี : nsscline ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบไฟล์ Word แบบไฟล์ PDF

1 2 3 4 27