การลงทะเบียนใบหน้านักเรียนใหม่

คำชี้แจง

สำหรับนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ที่เป็นนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ขอให้นักเรียนดำเนินการส่งภาพใบหน้าของตนเองเพื่อนำไปลงทะเบียนในระบบสแกนใบหน้าเพื่อบันทึกเวลาการเข้าเรียนของนักเรียน โดยมีรูปแบบดังนี้

 • เป็นภาพหน้าตรง
 • เป็นภาพแนวตั้ง
 • มีภาพใบหน้าเป็นส่วนใหญ่ของภาพ
 • ไม่สวมหมวก
 • ไม่สวมแว่น
 • ไม่สวมหน้ากากอนามัย
 • ไม่มีวัตถุใบปิดบังใบหน้า
 • ไม่มีเส้นผมปิดบังใบหน้า หรือดวงตา
 • ไม่มีผู้อื่นอยู่ในด้านหลัง
 • พื้นหลังควรเป็นสีพื้น หรือว่างเปล่า ซึ่งสามารถแยกเส้นผมกับพื้นหลังได้ชัดเจน
 • แสดงสีหน้าปกติ (เช่นไม่ยิ้ม, ไม่ขมวดคิ้ว)
 • ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียน
 • ไม่ย้อนแสง
 • มีแสงสว่างเพียงพอ
 • สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเซลฟี่ได้ ไม่จำเป็นต้องไปร้านถ่ายรูป
 • ห้ามแต่งภาพโดยเด็ดขาด
 • ห้ามใช้ภาพจากรูปติดบัตรโดยเด็ดขาด
 • ไฟล์ภาพเป็น JPG หรือ JPEG

ตัวอย่างภาพถ่ายที่ถูกต้อง

ตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ถูกต้อง

ห้ามสวมหน้ากากอนามัย

ใบหน้าไม่ใช่ส่วนใหญ่ของภาพ

ห้ามยิ้ม

ห้ามถ่ายภาพย้อนแสง

ฟอร์มส่งรูปภาพ


หลังจากที่ส่งรูปเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะสามารถสแกนหน้าเข้าโรงเรียน และบันทึกเวลาได้ หากไม่สามารถสแกนหน้าเข้าโรงเรียน และบันทึกเวลาได้ ให้กรอกแบบแจ้งปัญหาสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ (คลิก) และติดต่อฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อลงทะเบียนใบหน้าใหม่

หากไม่สามารถดำเนินการได้

ให้ติดต่อฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้