รับการแจ้งเตือนการสแกนใบหน้าผ่าน LINE

หมายเหตุ: แนะนำให้ดำเนินการในมือถือของผู้ที่ต้องการรับข้อมูล

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.nssc.ac.th/fa_register

2. เข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชน

3. กดปุ่ม “ลงทะเบียนรับข้อมูล” (หากนักเรียนต้องการรับข้อมูล ให้กด “ลงทะเบียนรับข้อมูลสำหรับนักเรียน” ผู้ปกครองต้องการรับข้อมูลให้กด “ลงทะเบียนรับข้อมูลสำหรับนักเรียน”

4. เข้าสู่ระบบ LINE ด้วยอีเมล และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น LINE หรือสแกน QR Code ในแอพพลิเคชั่น LINE

5. กรณีต้องกรอกรหัสยืนยัน ให้เปิดแอพพลิเคชั่น LINE ในมือถือ และกรอกรหัสยืนยัน

6. เลือก 1-on-1 chat with LINE Notify

7. กด Agree and Connect

8. จะมีข้อความส่งไปยัง LINE ว่า “NSSC Attendance is now connected.” และมีข้อความ “นักเรียนลงทะเบียนรับข้อมูลสำเร็จ” หรือ “ผู้ปกครองลงทะเบียนรับข้อมูลสำเร็จ” ขึ้นในระบบ

หมายเหตุ: เมื่อนักเรียนสแกนใบหน้า ระบบจะส่งการแจ้งเตือนภายใน 10 นาที หากไม่ได้รับการแจ้งเตือน สามารถตรวจสอบประวัติการมาโรงเรียนได้ในระบบ iSchool หากไม่พบข้อมูลให้ติดต่อฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน