OBEC Young Sepak Takraw 2017

21 กรกฏาคม 2560 : นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งตะกร้อ OBEC Young Sepak Takraw รอบคัดเลือกระดับเหนือ ณ อาคารพละศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560

1 กรกฏาคม 2560 : กองลูกเสือโรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนเนื่องในวันวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1 42 43 44