ทีมรวมใจมอบทุน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ที่ห้องประชุม ชั้น สอง อาคาร 1 โรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผอ.รร.นครสวรรค์ พร้อมคณะร่วมกันให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ที่เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนนครสวรรค์

กองลูกเสือโรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมพิธี วางพวงมาลาถวาย ร.6

25 พ.ย. 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพันศักดิ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อร่าม ใจการุณ และครูผู้กำกับลูกเสือ นำกองลูกเสือโรงเรียนนครสวรรค์ โดยนักเรียนชั้น ม.2/4 และ ม.2/5 และกองดุริยางค์ของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ถวายบังคม และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 ของกองลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ว่าราขการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ เป็นประธานในพิธี

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2560

24 พ.ย. 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560 นำโดยผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู และคณะลุกเสือโรงเรียนนครสวรรค์ ต่างเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นมีพิธีประดับอินทรธนูให้กับลูกเสือชั้น ม.1 และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยลูกเสือชั้น ม.2

กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียนนครสวรรค์ 2560

23 พฤศจิกายน 2560 – นักเรียนเจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียนนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์. ประจำปี พ.ศ. 2560 กับธนาคารออมสินภาค 6 กิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม. โดยฟังการบรรยายเกี่ยวกับการนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ และร่วมกิจกรรมรักษ์ป่า ด้วยการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร รอบบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

ต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ โรงเรียนนครสวรรค์ คนใหม่

22 พ.ย. 2560 : โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดยผู้อำนวยการฯพันศักดิ์ ศรีทอง จัดพิธีต้อนรับบุคลกรใหม่ นางธิชาพร ยอดกัณหา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เข้ามาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล ณ โรงเรียนนครสวรรค์

มอบรางวัลโครงงานจากค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ของจุฬาฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ(คณิตศาสตร์) ในค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

รับโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทย์-คณิต จาก สสวท.

19 พ.ย. 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ โดยผู้อำนวยการพันศักดิ์ ศรีทอง เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จัดโดย TEDET สสวท.และธนาคารออมสิน

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน 2560 ระดับจังหวัด

16 พ.ย. 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ จัดงานและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2560 โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ นายอภิวัฒน์ พุ่มซ่อนกลิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รับมอบของที่ระลึกจากอินโดนีเซีย

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน SMA Negeri 3 Malang ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนนครสวรรค์ มอบของที่ระลึกเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของอินโดนีเซียให้กับโรงเรียนนครสวรรค์ โดยผู้อำนวยการพันศักดิ์ ศรีทอง ได้มอบหุ่นสิงโตเป็นของที่ระลึกจากโรงเรียนนครสวรรค์ให้กับคณะครูจาก SMA Negeri 3 Malang เช่นกัน

1 9 10 11 12 13 16