วันสันติภาพสากล 2560

21 กันยายน 2560 – โรงเรียนนครสวรรค์จัดกิจกรรมรําลึกและรณรงค์เนื่องในวันสันติภาพสากล (World Peace Day) ประจำปี 2560 โดยมีการอ่านสารวันสันติภาพสากลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสํานึกแห่งสันติภาพให้กับนักเรียน

มอบรางวัลนักเรียนแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 1/2560

8 ก.ย. 2560 : โรงเรียนนครสวรรค์มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนครสวรรค์ ในรอบปีการศึกษาที่ 1/2560 รายการต่างๆ ดังนี้

มอบรางวัลสัปดาห์ห้องสมุด 2560

8 กันยายน 2560 โรงเรียนนครสวรรค์มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะในงานสัปดาห์ห้องสมุด ได้แก่ การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก การแข่งขันเปิดพจนานุกรมเร็ว การแข่งขันคนเก่งภาษาไทย และการแข่งขันประกวดคำขวัญ ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆได้รับการสนับสนุนรางวัลเป็น Gift Voucher รางวัลละ 500 บาท  จำนวน 12 รางวัล จากร้านนายอินทร์

อบรมโรงเรียนคุณธรรม

5 กันยายน 2560 โรงเรียนนครสวรรค์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีตัวแทนนักเรียนจากระดับชั้นต่างๆ เข้าร่วมรับการอบรมจากวิทยากรที่นำโดยคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

28 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนยุวมัคคุเทศก์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ปลูกวันแม่ แด่พ่อสู่สวรรคาลัย

25 สิงหาคม 2560 : โรงเรียนนครสวรรค์จัด “กิจกรรมปลูกดาวเรือง เหลืองสะพรั่งทั้งแผ่นดิน ปลูกวันแม่ แด่พ่อสู่สวรรคาลัย” โดยคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองคนละ 1 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม

เหรียญทองแดงแข่งคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ 2017 จากประเทศสิงคโปร์

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ มอบช่อดอกไม้และเหรียญรางวัลให้กับเด็กชายรัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์ ชั้น ม.1/1 ซึ่งได้เป็นหนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ ( International Mathematics Contest : IMC 2017) และได้รางวัลในระดับเหรียญทองแดง

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

22 สิงหาคม 2560 – โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมรับมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

1 7 8 9 10 11