เหรียญทองแดงแข่งคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ 2017 จากประเทศสิงคโปร์

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ มอบช่อดอกไม้และเหรียญรางวัลให้กับเด็กชายรัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์ ชั้น ม.1/1 ซึ่งได้เป็นหนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ ( International Mathematics Contest : IMC 2017) และได้รางวัลในระดับเหรียญทองแดง

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

22 สิงหาคม 2560 – โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมรับมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

รับรางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท

การแข่งขันเรือพายประดิษฐ์ 2560

21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนครสวรรค์จัดการแข่งขันเรือพายประดิษฐ์จากขวดพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) และโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขัน ดังนี้

ชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์ ที่ ม.น.

โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ชนะเลิศการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก นักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์คว้ารางวัลชนะเลิศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย ดช.ธัญญวัฒน์ ธัญญมงคลชัย ด.ช.ชยุต โชติวิชาศิริกุล มีนางสมพิศ สิทธิพิสัย เป็นครูผู้ควบคุม

ต้อนรับโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ศึกษาดูงาน

วันนี้ 16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนนครสวรรค์ต้อนรับคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จังหวัดพิจิตร ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนครสวรรค์

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : งานช่าง

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วิชางานช่าง ระดับชั้น ม.2 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือต่อปลั๊กไฟด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด

ชนะเลิศวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์คว้าโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ดังนี้

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2560

15 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดโครงการศาสนานำสุข กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์

1 10 11 12 13 14