รายชื่อกลุ่มสำหรับการมอบตัว 2563 ม.1

ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ปีการศึกษา 2563 วันที่จันทร์ 16 มีนาคม 2563 การจัดกลุ่มสำหรับการมอบตัว หมายเหตุ : – เป็นกลุ่มสำหรับใช้ในการรับเอกสารมอบตัวเท่านั้น ไม่ใช่การจัดกลุ่มห้องเรียนจริง – กรุณากรอกข้อมูล และเตรียมเอกสารทั้งหมดนำมาส่งในวันมอบตัว – หากไม่มามอบตัวภายในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ⭐️ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์เข้ารับศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 จะต้องกรอกข้อมูลการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ผ่านระบบออนไลน์ แล้วพิมพ์เอกสารเพื่อนำมาส่งในวันมอบตัว ตามที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ในปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 👉 อ่านรายละเอียด/คู่มือการกรอกเอกสารการมอบตัว >> https://bit.ly/3aSLxyT

SME 2562

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest ปีการศึกษา 2562” ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดการ เปิดรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ : 13 มกราคม 2563 วันสอบแข่งขันชิงทุนฯ : 25 มกราคม 2563 ประกาศผลการสอบ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 ช่องทางการรับสมัคร สมัครผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์ (www.nssc.ac.th) ดูวิธีการสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ >> คลิก และชำระค่าสมัครสอบผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี […]

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รอบ 2

 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รอบ 2 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระในรอบแรก โดยสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ SME 2560

โรงเรียนนครสวรรค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2560 มีรายชื่อดังนี้ วิชาวิทยาศาสตร์ => คลิก วิชาคณิตศาสตร์ => คลิก วิชาภาษาอังกฤษ => คลิก คำแนะนำ : เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหารายชื่อ สามารถตรวจสอบได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม CTRL+F เพื่อทำการค้นหารายชื่อได้จาก ชื่อจริง หรือ นามสกุล ทางโรงเรียนจะเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ แจ้งหมายเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่หน้าเว็บไซต์ www.nssc.ac.th  เพื่อให้ผู้เข้าสอบนำติดตัวมาในวันสอบ (21 มกราคม 2561)

1 2 3