การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ 1/2566 รอบที่ 2

โรงเรียนนครสวรรค์ กำหนดรับชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 รอบที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระในรอบแรก) ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2566 นี้ โดยผ่านธนาคารกรุงไทยฯ ทุกสาขา 2 ช่องทาง ได้แก่

  1. ผู้ปกครองนักเรียนเข้าไปพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2566 และนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยฯทุกสาขา
  2. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเข้าไปชำระเงินฯในแอปพิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย(กรุงไทย Next) โดยสแกนคิดอาร์โค้ด จากใบแจ้งการชำระเงินที่ท่านปริ้นออกมาตามข้อ 1

ข้อควรระวังในการชำระเงินบำรุงการศึกษา

  1. ควรตรวจสอบใบแจ้งการชำระเงิน ให้ถูกต้องว่าเป็นชื่อสกุลของนักเรียนที่ท่านต้องการชำระเงินฯ หรือไม่
  2. ก่อนออกจากธนาคารควรตรวจสอบอีกรอบหนึ่งว่า ธนาคารคีย์การโอนเงินเข้าบัญชีของโรงเรียนนครสวรรค์ หรือไม่ เนื่องจากเคยพบว่าโอนไปยังบริษัทประภัยฯ หรือ อบต. บางแห่ง
  3. กรณีจ่ายผ่านแอปฯกรุงไทย Next โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ไม่ใช้คิวอาร์โค้ดใบแจ้งการชำระเงินของนักเรียนท่านอื่นโดยเด็ดขาด ต้องใช้คิวอาร์โค้ดของนักเรียนที่ท่านต้องชำระเงินฯเท่านั้น พร้อมกับตรวจสอบรหัสประจำตัวของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่

กลุ่มบริหารงบประมาณสินทรัพย์ และบุคคล
โรงเรียนนครสวรรค์