แสดงความยินดี ด.ญ.วรินยุพา วาชิซาวา

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีให้กับเด็กหญิงวรินยุพา วาชิซาวา นักเรียนชั้น ม.3/3 ที่ได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนอย่างมากมายตลอดปีการศึกษา 2563 ได้แก่

  1. รางวัล PENTEL AWARD จากการประกวดวาดภาพระบายสีระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในรายการ “The 50th International Children’s Art Exhibition 2020”
  2. รางวัล CHARTFICAT D’HONNEUR จากการประกวดวาดภาพระบายสีระดับนานาชาติของ UNESCO ณ ประเทศฝรั่งเศส ในรายการ “2020 “LA planete, aujourd’hui…et demain”
  3. รางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านศิลปะและดนตรี ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ
  4. รางวัลชมเชยเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี 2563 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
  5. รางวัลสุดยอดเด้กดีเด่นแห่งปี (Best Child of the Year 2021) ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม