แก้ไขข้อมูลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป

โรงเรียนนครสวรรค์ เปิดให้ผู้สมัครนักเรียน ม.1 ที่มีคุณสมบัติเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สามารถแก้ไขประเภทการสมัครได้ (สำหรับนักเรียนที่เลือกประเภทผิดในขั้นตอนสมัคร)

สามารถติดต่อเพื่อขอแก้ไขได้ที่ ไลน์ ID : nsscline
ภายในวันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 16:30 น.

หมายเหตุ :

  • นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ก่อนวันที่ 16 พ.ค.2561 หรือ นักเรียนที่เรียน ป.5-6 อยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูรายชื่อโรงเรียน)
  • นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ดูระเบียบการรับสมัครฉบับเต็มได้ที่ >> https://www.nssc.ac.th/main/post/3756