รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนนครสวรรค์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป, ประเภทความสามารถพิเศษ และระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดและระเบียบการรับสมัคร

หมายเหตุ :

  • นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ก่อนวันที่ 16 พ.ค.2561 หรือ นักเรียนที่เรียน ป.5-6 อยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูรายชื่อโรงเรียน)
  • นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

 

[คู่มือระบบการรับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2563]

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการรับสมัคร ผ่านทางไลน์ ID : nsscline

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

ตารางการสอบคัดเลือก