ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รอบ 2

 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รอบ 2 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระในรอบแรก โดยสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561

***เมื่อชำระแล้ว ให้นักเรียน นำใบแจ้งการชำระเงิน พร้อมสลิปธนาคารไปส่งให้ครูประจำชั้น เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน

แนะนำขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน

1. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินฯ (จากลิงก์ด้านบน) ให้ตรงตามระดับชั้นที่ต้องการ

2. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

(หากมีแท็บสีเหลืองแจ้งเตือนขึ้นบริเวณด้านบน ให้กดที่ Enable Editing หรือ เปิดการแก้ไข)

3. พิมพ์รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลักลงไปในช่อง “รหัสประจำตัวนักเรียน” แล้วกดปุ่ม “คลิกเข้าใช้”

4. ตรวจสอบข้อมูล อาทิ ชื่อนักเรียน ชั้น รหัสประจำตัว ในใบแจ้งชำระเงินว่าถูกต้องหรือไม่

5. สั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ เพื่อนำใบแจ้งชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา