ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ SME 2560

โรงเรียนนครสวรรค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2560 มีรายชื่อดังนี้

  • วิชาวิทยาศาสตร์ => คลิก

  • วิชาคณิตศาสตร์ => คลิก

  • วิชาภาษาอังกฤษ => คลิก

คำแนะนำ : เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหารายชื่อ สามารถตรวจสอบได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม CTRL+F เพื่อทำการค้นหารายชื่อได้จาก ชื่อจริง หรือ นามสกุล

ทางโรงเรียนจะเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ แจ้งหมายเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ
ได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 
ที่หน้าเว็บไซต์ www.nssc.ac.th 
เพื่อให้ผู้เข้าสอบนำติดตัวมาในวันสอบ (21 มกราคม 2561)