บันทึกข้อมูลการรายงานตัว และ พิมพ์เอกสารมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ 2566

 

เข้าสู่ระบบด้วย หมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการสมัครสอบ

บันทึกข้อมูล-พิมพ์เอกสารการมอบตัว สำหรับ ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก

บันทึกข้อมูล-พิมพ์เอกสารการมอบตัว สำหรับ ม.4 พสวท.สมทบ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

บันทึกข้อมูล-พิมพ์เอกสารการมอบตัว สำหรับ ม.4 ห้องเรียน MP

หากบันทึกข้อมูลแล้ว ต้องการแก้ไข ให้กดเข้าไปแก้ไขเฉพาะส่วนที่ผิดแล้วกดยืนยัน/ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ใหม่อีกครั้ง
หากพบปัญหาการกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสาร ติดต่อที่ LINE ID : nsscline

 

 

เข้าสู่ระบบด้วย หมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการสมัครสอบ

บันทึกข้อมูล-พิมพ์เอกสารการมอบตัว สำหรับ ม.1 โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก

บันทึกข้อมูล-พิมพ์เอกสารการมอบตัว สำหรับ ม.4 พสวท.สมทบ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

บันทึกข้อมูล-พิมพ์เอกสารการมอบตัว สำหรับ ม.4 ห้องเรียน MP

หากบันทึกข้อมูลแล้ว ต้องการแก้ไข ให้กดเข้าไปแก้ไขเฉพาะส่วนที่ผิดแล้วกดยืนยัน/ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ใหม่อีกครั้ง
หากพบปัญหาการกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสาร ติดต่อที่ LINE ID : nsscline