การแข่งขันเรือพายประดิษฐ์ 2560

21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนครสวรรค์จัดการแข่งขันเรือพายประดิษฐ์จากขวดพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) และโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขัน ดังนี้

ชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์ ที่ ม.น.

โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ชนะเลิศการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก นักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์คว้ารางวัลชนะเลิศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย ดช.ธัญญวัฒน์ ธัญญมงคลชัย ด.ช.ชยุต โชติวิชาศิริกุล มีนางสมพิศ สิทธิพิสัย เป็นครูผู้ควบคุม

ต้อนรับโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ศึกษาดูงาน

วันนี้ 16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนนครสวรรค์ต้อนรับคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จังหวัดพิจิตร ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนครสวรรค์

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : งานช่าง

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วิชางานช่าง ระดับชั้น ม.2 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือต่อปลั๊กไฟด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด

ชนะเลิศวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์คว้าโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ดังนี้

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2560

15 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดโครงการศาสนานำสุข กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์

“ออมวันนี้ทำดีเพื่อแม่” โดยธนาคารโรงเรียนนครสวรรค์

ธนาคารโรงเรียนนครสวรรค์จัดกิจกรรม “ออมวันนี้ทำดีเพื่อแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมายุ 85 พรรษา โดยนักเรียนที่เข้ามาฝากเงินกับทางธนาคารโรงเรียนในช่วงนี้จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเป็นของที่ละรึกจากธนาคารออมสินอีกด้วย

วันแม่แห่งชาติ 2560

วันที่ 11 ส.ค. 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมายุ 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

ศาลเยาวชนเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายให้กับนักเรียน

10 สิงหาคม 2560 : โรงเรียนนครสวรรค์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

1 55 56 57 58