ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ดูประกาศรายชื่อฉบับเต็ม

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบรายบุคคล (เข้าสู่ระบบ)