มอบรางวัลสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลให้นักเรียนที่ได้รางวัลจากกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560

ดูรูปภาพทั้งหมด >> https://www.facebook.com/NakhonsawanSchool/posts/1330653103728232