แผนการรับนักเรียนใหม่ 2566

 

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดแต่ละแผนการเรียนได้จากระเบียบการ/กำหนดการ/ประกาศต่างๆ ได้จากหน้าเว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์ หรือที่ >> https://www.nssc.ac.th/main/admission2566