มอบรางวัลนักเรียนแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 1/2560

8 ก.ย. 2560 : โรงเรียนนครสวรรค์มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนครสวรรค์ ในรอบปีการศึกษาที่ 1/2560 รายการต่างๆ ดังนี้

ควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ นายบุญทอม วุฒิกมลปรีดา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ดูรูปภาพทั้งหมด