ลูกม่วงขาวคว้าแชมป์เทควันโด้ ที่มาเลเซีย

ผอ. และคณะผู้บริหารร่วมยินดี นักเรียนกีฬาโรงเรียนนครสวรรค์ คว้าแชมป์เทควันโด้ ที่มาเลเซีย

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเปยว่า ได้รับแจ้งจากนายนครชัย บุญเป็ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ว่ามีนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด้ ที่ประเทศมาเลเซีย ผอ. พร้อมกับคณะผู้บริหารจึงร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนบดี แก้วพุฒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 10 โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา ปี 2565 โรงเรียนนครสวรรค์ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศมาเลเซีย และได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ณ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 18-22 สิงหาคม 2022 ในรายการ Sarawak Borneo Cup Internationnal taekwondo (W.T.F) Championship 2022

 

” ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งครูและนักเรียนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์และโรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งทางโรงเรียนพร้อมที่จะส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ” ดร.จงกล เดชปั้น กล่าว