รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลปรากฏว่าทีมนักเรียนของโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัล 2 รายการ ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 99 ทีม ได้รับเงินรางวัล 2000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

  1. ด.ช.ธีรัตม์ ประพิณธัญโกศล
  2. ด.ญ.กมลลักษณ์ สุพรรณไพรบูลย์

รางวัลชมเชย จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 99 ทีม นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

  1. ด.ญ.ณัชว์กานต์ ศรีสุวรรณกุล
  2. ด.ญ.กรวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ์

โดยมีคุณครูวิชชา ยศอ่อน เป็นผู้ฝึกสอนและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน