รางวัลพระราชทานฯ โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการ ดร.จงกล เดชปั้น มอบหมายให้ นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมอมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเถทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้แก่

  1. เด็กชายภูธณัฐ กรพิทักษ์ ม.3/1
  2. เด็กหญิงกรวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ์ ม.3/1
  3. เด็กหญิงณัชชา ดีจักรวาล ม.2/1

โดยมีครูที่ปรึกษาคือ นายสมัย จันทร์เหลือง และนายพงษ์วสุ เนียมสำเภา

ชื่อโครงงาน : การศึกษาหาพื้นที่และความสัมพันธ์ของความยาวเส้นรอบรูปกับผลรวมของความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม โดยกำหนดความยาวด้านทั้งสี่ให้