สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565

โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ดังนี้

>> ชมนิทรรศการออนไลน์ แบบ 3 มิติ (คลิกเพื่อรับชม)

หมายเหตุ : สามารถรับชมได้ทันทีบน PC หากใช้ Smartphone/Tablet กรุณาติดตั้งแอปพลิเคชั่น Spatial

>> การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (คลิกดูรายละเอียด และสมัคร)

>> การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย (คลิกดูรายละเอียด และสมัคร)

>> การประกวดโปสเตอร์วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (คลิกดูรายละเอียด และสมัคร)

>> การประกวดโปสเตอร์วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย (คลิกดูรายละเอียด และสมัคร)

>> การแข่งขันหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ต้น (สมัครได้ที่ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี)

>> การแข่งขันกีฬา E-Sports (เปิดรับสมัครวันที่ 8 ส.ค. 65)