พิธีถวายพระพร รัชกาลที่ 10

27 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนนครสวรรค์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560

โดยประธานในพิธีถวายพุ่มทอง-พุ่มเงิน และเปิดกรวยดอกไม้ พร้อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี